Sesja "Budownictwo - Prawo - Ekonomia". Część dotycząca prawa

Podziel się

W pierwszym dniu Kongresu Budownictwa Polskiego (16.09.2024) zapraszamy na strategiczną sesję III pt. BUDOWNICTWO - PRAWO – EKONOMIA - część I dotycząca prawa.

W sesji tej omówione zostanie otoczenie prawne sektora budownictwa w perspektywie lat 2025-2027. Mowa będzie o przewidywaniach w obszarze zmian w standardach współpracy wykonawcy – zamawiający publiczni. Dokonana zostanie także próba oceny ustawy PZP po trzech latach jej obowiązywania.

Będzie to również okazja do dyskusji o konieczności ochrony rynku polskiego przed wykonawcami spoza UE zaś uczestnicy zastanowią się, czy obecny system rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych wymaga usprawnienia.

Dyskusję poprowadzi Anna Oleksiewicz, Prezes Zarządu ZOPI, Wspólnik Zarządzający Kancelarii Hoogells Oleksiewicz sp. k., a jej Gośćmi – panelistami będą:

  • prof. dr hab. Przemysław Drapała, Kancelaria JDP, Akademia Leona Koźmińskiego (Kozminski University),
  • Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.