Sesja "Geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego w Polsce"

Podziel się

II Kongres Budownictwa Polskiego startuje już 16 września 2024 r. w Warszawie. Tego dnia rozpocznie się on Sesją Strategiczną I pt. GEOPOLITYCZNE I MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO W POLSCE.

Wstępem do panelu będzie podsumowanie zakresu realizacji uchwał I Kongres Budownictwa Polskiego, którego dokona Dariusz Blocher, Przewodniczący Rady Programowej KBP, Prezes Zarządu Grupa Unibep.

Dyskusję o polskiej gospodarce i budownictwie w dobie wyzwań globalnych i regionach, otoczeniu makroekonomicznym polskiego sektora budownictwa, szansach na ekspansję na inne rynki europejskie oraz dylematach związanych ze zrównoważonym budownictwie poprowadzi Konrad Wyrwas, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju w PZPB.

Jego Gośćmi - panelistami Sesji I będą:

 • Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, Grupa Unibep, 
 • Mariusz Dobrzeniecki, MBA, Prezes, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 
 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, 
 • Artur Popko, Prezes Zarządu, Budimex SA,
 • Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków finansowych,
 • przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. 

Główne tematy dyskusji to: 

 • polska gospodarka i budownictwo w dobie wyzwań globalnych i regionalnych
 • geopolityczne aspekty rozwoju polskiej gospodarki
 • makroekonomia rynku polskiego i ekonomiczne aspekty polskiego budownictwa – ocena aktualnej sytuacji, projekcje krótko- i średnioterminowe
 • rynek pracy i kształcenie zawodowe największymi zagrożeniami dla rozwoju a nawet dla utrzymania obecnych programów rozwojowych w szeroko pojętym obszarze budownictwa
 • zrównoważone budownictwo – obowiązek formalny i moralny, co nas czeka - więcej szans czy zagrożeń?
 • rozwój firm budowlanych - eksport polskich usług budowlanych. Kompetencje i zasoby polskich firm budowlanych - rynki perspektywiczne dla ekspansji
 • koniec funduszy spójności – czy powstaje nowa strategia finansowania rozwoju infrastruktury?
 • ochrona polskiego rynku budownictwa - czy powinniśmy być nadal najbardziej otwartym rynkiem budowlanym w Europie?