Sesja "Inwestycje, regulacje – wpływ na sytuację sektora budowlanego w Polsce"

Podziel się

INWESTYCJE, REGULACJE – WPŁYW NA SYTUACJĘ SEKTORA BUDOWLANEGO W POLSCE – to temat II Sesji Strategicznej Kongresu Budownictwa Polskiego, który odbędzie się w Warszawie w dniach 16-17 września 2024 r. Miejscem tego najważniejszego dla branży budowlanej spotkania będzie Muzeum Historii Polski, zaś tytułowa sesja odbędzie się pierwszego dnia wydarzenia.

W dyskusji dotyczącej szans i zagrożeń dla kontynuacji oraz rozwoju strategicznych programów i projektów budowlanych, a także nowych inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych mowa będzie m.in. o:

 • inwestycjach w obszarze budownictwa i infrastruktury - szansach i zagrożeniach dla kontynuacji i rozwoju strategicznych projektów w poszczególnych segmentach budownictwa i infrastruktury;
 • ocenie stanu obecnego i projekcje zmian kosztów pracy i kosztów materiałów budowlanych w perspektywie najbliższych lat;
 • polityce mieszkaniowej rządu – szansach i zagrożeniach dla rozwoju segmentu budownictwa mieszkaniowego;
 • rozwoju budownictwa przemysłowego, produkcji i wykorzystaniu krajowych materiałów i urządzeń budowlanych;
 • rozwoju nowych segmentów budownictwa, tj. budownictwo militarne, budownictwo dla energii jądrowej;
 • rozwoju dialogu miedzy stronami procesów inwestycyjnych.

Moderatorem debaty będzie Konrad Wyrwas - Dyrektor ds. Strategii Rozwoju w PZPB, zaś panelistami:

 • Piotr Kledzik, Prezes Zarządu, PORR;
 • Karol Kubica, Dyrektor Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie;
 • Marcin Tadeusiak, Prezes Zarządu, JT SA;
 • Waldemar Wójcik, Członek Zarządu, Strabag; 
 • przedstawiciel GDDKiA,
 • przedstawiciel PKP PLK.