ZMIANA TERMINU WYDARZENIA

Podziel się

Uprzejmie informujemy, że termin Kongresu Budownictwa Polskiego, zaplanowany pierwotnie na 29-30.01.2024 oraz Konwencji Budownictwo Polska - Ukraina (31.01.2024) zostaje przesunięty.

Komitet Organizacyjny KBP, po konsultacjach z Komitetami Programowymi poddał kompleksowej ocenie aktualne uwarunkowania, które mogą mieć istotny wpływ na cele oraz zadania Kongresu. Mając na uwadze zapewnienie najbardziej aktualnej, właściwej reprezentacji wszystkich stron procesów inwestycyjnych, w tym szczególnie strony publicznej, podjęta została trudna decyzja o zmianie terminu II edycji Kongresu Budownictwa Polskiego. Uważamy, że organizacja Kongresu Budownictwa Polskiego w późniejszym terminie zapewni właściwy poziom merytoryczny wydarzenia i pozwoli uniknąć ryzyka debatowania wyłącznie w gronie firm oraz organizacji branżowych.

Naszym priorytetem jest, aby Kongres stanowił źródło najbardziej aktualnej wiedzy i inspiracji dla wszystkich interesariuszy sektora budownictwa i infrastruktury, przedstawicieli świata nauki, administracji rządowej, instytucji i inwestorów publicznych.

Mamy nadzieję, że decyzja Organizatorów zostanie przyjęta z Państwa zrozumieniem. Nowy termin Kongresu Budownictwa Polskiego i Konwencji Budownictwo Polska – Ukraina zostanie opublikowany w ciągu najbliższych dni. Wszystkie aktualne informacje ukażą się na stronie www.kongresbudownictwa.eu, www.pzpb.com.pl oraz mediach społecznościowych Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania ekspozycji oraz do spotkań z wystawcami Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, które odbędą się w dniach 30.01-02.02.2024 r. w Poznaniu.