O Kongresie Bilety PROGRAM Prelegenci KBP 2024
#

Kongres Budownictwa Polskiego we wrześniu w Warszawie to dwudniowe spotkanie przedstawicieli sektora budownictwa i branż towarzyszących, obejmujące cykl debat, wykładów i obrad z udziałem liderów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów oraz przedstawicieli sektora finansów, ubezpieczeń i administracji państwowej, mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne naszego kraju

Sesja "Budownictwo - Prawo - Ekonomia". Część dotycząca prawa

W pierwszym dniu Kongresu Budownictwa Polskiego (16.09.2024) zapraszamy na strategiczną sesję III pt. BUDOWNICTWO - PRAWO...

Sesja "Inwestycje, regulacje – wpływ na sytuację sektora budowlanego w Polsce"

INWESTYCJE, REGULACJE – WPŁYW NA SYTUACJĘ SEKTORA BUDOWLANEGO W POLSCE – to temat II Sesji Strategicznej Kongresu Budownictwa...

Sesja "Geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego w Polsce"

II Kongres Budownictwa Polskiego startuje już 16 września 2024 r. w Warszawie. Tego dnia rozpocznie się on Sesją Strategiczną...

Program Kongresu Budownictwa Polskiego 2024

Poznaj szczegółowy program dwudniowego Kongresu Budownictwa Polskiego 2024 we wrześniu w Warszawie.

KBP 2024 już we wrześniu w Warszawie

Uprzejmie informujemy, iż wyznaczono nowy termin Kongresu Budownictwa Polskiego - 16-17 września 2024 r. Miejsce - Centrum...

Przedstawiamy prelegentów II edycji Kongresu Budownictwa Polskiego

Dwa dni debat, sześć bloków tematycznych, pięć Okrągłych Stołów, ponad 60 ekspertów. Tak w liczbach kształtuje się II edycja...

Podsumowanie realizacji postulatów I edycji Kongresu Budownictwa Polskiego

I edycja Kongresu Budownictwa Polskiego mająca miejsce w 2022 roku, zakończyła się sformułowaniem 19 postulatów będących...

Zbliża się BUDMA 2024!

Przed nami 32-ga edycja targów BUDMA, będących od lat w czołówce najważniejszych europejskich spotkań biznesowych branży...

Kongres Common Future już we wrześniu 2023 w Poznaniu

Główne założenia Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE, który odbędzie się w dniach 21-22 września 2023 na terenie Międzynarodowych...

Skorzystaj z ulgi podatkowej z tytułu udziału w targach

Głównym celem ulgi na ekspansję jest możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków, które poniosła firma, by rozszerzać...

Kongres Budownictwa Polskiego – materiały filmowe

Kongres Budownictwa Polskiego za nami, a my metodycznie realizujemy ustalenia i zadania, które sobie wyznaczyliśmy. Jesteśmy...

Witamy w Poznaniu! - dokument o tym, jak Poznań zdał egzamin z życzliwości

Przed kamerą stanęli ci, którzy pomagają. Ludzie, którym jeszcze niedawno nie śniło się, że zostaną wolontariuszami. Bohaterami...

Kongres Budownictwa Polskiego 2022 - podsumowanie

Dużo eksperckiej wiedzy i merytorycznych dyskusji - tak w skrócie można podsumować pierwszą edycję Kongresu Budownictwa Polskiego...

Główne zagadnienia II edycji Kongresu Budownictwa Polskiego

Budownictwo i infrastruktura

Rozwój budownictwa mieszkaniowego, budownictwa przemysłowego; nowe segmenty - budownictwo militarne, budownictwo energetyczne z uwzględnieniem energii jądrowej

Makroekonomia polskiego sektora budownictwa – ocena aktualnej sytuacji, projekcje krótko- i średnioterminowe

Zrównoważone budownictwo – co nas czeka? Więcej szans, czy zagrożeń?

Eksport polskich usług budowlanych; kompetencje i zasoby polskich firm budowlanych; kierunki ekspansji

Koniec funduszy spójności – czy powstaje nowa strategia finansowania rozwoju infrastruktury?

Ochrona polskiego rynku budownictwa - czy nadal powinniśmy być najbardziej otwartym rynkiem w Europie?

Inwestycje w obszarze budownictwa i infrastruktury – strategiczne projekty na najbliższe lata

Dobre prawo, dobre budownictwo

Nowe otwarcie w publicznych kontraktach budowlanych – oczekiwania wykonawców vs. możliwości zamawiających

Ocena ustawy PZP po 3 latach obowiązywania. Czy konieczna jest ochrona polskiego rynku przed wykonawcami spoza UE?

Jak usprawnić obecny system rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych (komisje rozjemstwa, mediacje, arbitraż, sądy powszechne)?

Ekonomia i finanse

Źródła finansowania działalności dużych spółek budowlanych: banki, giełda, fundusze private equity

Konsolidacja rodzimego rynku budowlanego, czyli transakcje M&A w polskim budownictwie

Gwarancje finansowe dla rynku budowlanego – rynek ubezpieczeniowy, reasekuracyjny i bankowy; plany państwowego programu regwarancji

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych: fundusze krajowe, kapitał międzynarodowy i formuła PPP, prefinansowanie ze środków własnych – szanse i zagrożenia

Finansowanie nowych technologii w budownictwie: perspektywa startupu ConTech vs. spółki budowlanej vs. funduszu VC

Energia i środowisko

Wpływ regulacji przetwarzania odpadów na rynek ‎budowlany

Wpływ regulacji ESG na łańcuch dostaw

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) - skutki mechanizmu wyrównania cen na granicach dla przedsiębiorstw

CSDDD (ang. Corporate Sustainability Due Diligence Directive) - wyzwania dla przedsiębiorstw w kontekście poszanowania praw człowieka i aspektów środowiskowych

Ryzyka dla przedsiębiorstw wynikające z niespełnienia składanych deklaracji środowiskowych (Greenwashing)

Transformacja energetyczna w Polsce - wyzwania, perspektywa w ujęciu inwestycyjnym

Dostosowanie sieci dystrybucyjnej do przesyłu zielonej energii

NABE – czy i w jaki sposób odciąży spółki energetyczne na rynku, czy dojdzie do uwolnienia inwestycji?

Udział firm polskich w projektach offshore

Rynek i model ESCO

Rynek pracy i kształcenie

Strategiczny program poprawy wizerunku branży

Rola kobiet w budownictwie - wyrównywanie szans

Bezpieczeństwo pracy – stan aktualny i programy jego poprawy

Szkolnictwo zawodowe – czy jest szansa na nowoczesne i praktyczne nauczanie zawodu?

Innowacje i nowe technologie

Mierniki innowacji, jednostkowe dopuszczenia, ochrona IP, analiza ryzyka rozwoju technologii i jej wdrożenia

Kluczowe obszary rozwoju budownictwa (cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja, IoT, budownictwo modułowe, termomodernizacja)

Inwestorzy, jako siła napędowa rozwoju - prorozwojowe argumenty kierowane do państwowych i prywatnych zamawiających wspierających procesy wdrożeń innowacji

ORGANIZATORZY

PARTNERZY STRATEGICZNI

GŁÓWNY PARTNER EKONOMICZNY

GŁÓWNY PARTNER PRAWNY

GŁÓWNI PARTNERZY BRANŻOWI

GŁÓWNI PARTNERZY NAUKOWO-BADAWCZY

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI