Prelegenci Kongresu Budownictwa Polskiego 2024

Tadeusz Blecha

HOCHTIEF Polska SA

Tadeusz Blecha

HOCHTIEF Polska SA
Prezes Zarządu

Pracę w HOCHTIEF Polska rozpoczął w 2011 r. jako Dyrektor Oddziału HOCHTIEF Polska w Warszawie. Pod jego kierownictwem zrealizowano takie projekty, jak: budowa wieżowca Cosmopolitan Twarda 2/4 w Warszawie, kompleksów biurowych Proximo w Warszawie i Business Garden Warszawa oraz przebudowa Terminala 1 na Lotnisku Chopina. W latach 1994-2011 pracował w firmie Bovis Lend Lease, gdzie pełnił różne funkcje kierownicze, w tym Dyrektora Operacyjnego oraz Członka Zarządu. Tadeusz Blecha jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Dariusz Blocher

Unibep SA

Dariusz Blocher

Unibep SA
Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. W 1992 r. podjął pracę w Fabryce Kotłów Przemysłowych Ahlstrom - Fakop. W latach 1993-1994 pracował w firmie dystrybucyjnej „Proman" s.c. w Katowicach na stanowisku Kierownika Oddziału. Od maja 1994 r. do lutego 2002 r. był związany z Pepsi Co. Polska, gdzie pełnił funkcje: Kierownika Oddziału Sprzedaży na Śląsku, Dyrektora ds. Personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, a od września 1998 r. Dyrektora ds. Personalnych w Zakładach Produkcyjnych oraz w Centrali Pepsi Cola w Polsce. W 2007 r. został absolwentem IESE Business School w Barcelonie, kończąc program AMP (Advance Management Program). Od lutego 2002 r. był członkiem Zarządu, Dyrektorem ds. Zarządzania Kadrami Budimex S.A. Od listopada 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego Budimex Dromex S.A. i członka Zarządu Budimex S.A. Od września 2009 r. do kwietnia 2021 r. był Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym Budimex S.A. Od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2021 r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego na Europę Ferrovial Construction, zaś od maja 2021 r. do kwietnia 2023 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. oraz członka Zarządu Ferrovial Construction International SE w Amsterdamie. Ponadto, w latach 2021-2023 był członkiem Rady Dialogu Społecznego. Od 2017 r. jest członkiem Komitetu Inwestycji lądowych i Wodnych Polskiej Akademii Nauk, (KILiW PAN), od 2019 r. - członkiem Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), jest także członkiem Rady Programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Kongresu Budownictwa oraz Członkiem Rady Fundacji PZiTB. W maju 2023 r. decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki. Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Unidevelopment SA.

Marek Budzisz

Think tank Strategy&Future

Marek Budzisz

Think tank Strategy&Future
Analityk

Historyk z wykształcenia (Uniwersytet Warszawski), manager z racji wykonywanego zawodu (dyrektor finansowy w prywatnym funduszu inwestycyjnym). W młodości jeden z uczestników opozycyjnego Ruchu Młodej Polski. W przeszłości pracował, jako dziennikarz w telewizji (Puls Dnia), radio (Radio Plus) oraz w dzienniku Życie. Doradca ministra szefa kancelarii Premiera oraz ministra finansów w rządzie Jerzego Buzka. Obecnie analityk regularnie piszący na tematy postsowieckiego Wschodu w swym blogu Wieści z Rosji (Salon24) oraz w Tygodniku TVP, Nowej Konfederacji, Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczach Wspólnych, WGospodarce, Gazecie Bankowej.

Jakub Chojnacki

PORR SA

Jakub Chojnacki

PORR SA
Wiceprezes Zarządu

Doświadczony dyrektor finansowy w międzynarodowej branży budowlanej. Wykwalifikowany w zakresie rozwoju organizacyjnego, finansów korporacyjnych, controllingu, restrukturyzacji i fuzji i przejęć.

Tomasz Darowski

Kancelaria DZP

Tomasz Darowski

Kancelaria DZP
Partner

Partner z Praktyki Infrastruktury i Energetyki DZP, specjalizuje się w inwestycjach infrastrukturalnych, kontraktach zawieranych w związku z takimi inwestycjami i prowadzeniu sporów wynikających z takich kontraktów. Doradza w projektach w sektorze drogowym, kolejowym, gospodarowania odpadami, wodociągowo-kanalizacyjnym i w energetyce, w tym w projektach typu koncesyjnego i PPP. Uznany specjalista z zakresu transakcji M&A i restrukturyzacji. Doradza podmiotom z branży zbrojeniowej.

Przemysław Drapała

JDP DRAPAŁA & PARTNERS

Przemysław Drapała

JDP DRAPAŁA & PARTNERS
Radca Prawny, Partner Zarządzający

Partner kierujący 40-osobowym Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołem Infrastruktury. Od ponad 20 lat reprezentuje podmioty polskie i zagraniczne w złożonych postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w szczególności dotyczących inwestycji budowlanych oraz infrastrukturalnych. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo prawne i zastępstwo procesowe klientów z branży automotive, real estate, producentów, dostawców technologii, a także instytucje finansowe. Uznany w międzynarodowym rankingu The LEGAL 500 (2018–2022) za Leading Individual in Poland w kategorii Construction/Construction Disputes. Doradza także wykonawcom i inwestorom prywatnym w związku z realizacją złożonych projektów infrastrukturalnych oraz przemysłowych. Był wielokrotnie powoływany jako arbiter w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (ICC, DIS, KIG, Lewiatan). Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i arbitrażu. Członek Zarządu Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członek ICC Poland, członek DIS, członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawa i Legislacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), członek Rady Zamówień Publicznych. 

Adrian Furgalski

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Adrian Furgalski

Zespół Doradców Gospodarczych TOR
Prezes Zarządu

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UJ na kierunku politologia i nauki społeczne. W latach 1998-2000 doradca Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, w latach 2000-2001 doradca Dyrektora Naczelnego PP "Porty Lotnicze" ds. reformy strukturalnej. Od 2004 r. związany z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR, najpierw jako Dyrektor, od 2012 r. jako członek Zarządu, a od 2014 r. jako Wiceprezes i od 2019 jak Prezes Zarządu. Od 2011 r. Dyrektor Programowy największego w Polsce związku pracodawców rynku transportu szynowego – Forum Kolejowego Railway Business Forum, od 2014 r. Przewodniczący Zarządu RBF. Członek Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury ds. inwestycji kolejowych od 2016 r.

Andrzej Garbacz

Politechnika Warszawska

Andrzej Garbacz

Politechnika Warszawska
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

W 1984 r. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, gdzie podjął pracę jako pracownik naukowo-badawczy w Zespole Podstaw Nauki o Materiałach. W 1991 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynierii materiałowej. Od tego czasu jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Inżynierii Lądowej PW (obecnie jako profesor). W latach 2010 r. został powołany na kierownika Zespołu Budowlanych Kompozytów Polimerowo-Mineralnych, a od 2012 r. pełni funkcję Dyrektora nowopowstałego Instytutu Inżynierii Budowlanej. Od 2016 r. jest Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej PW. W 2017 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Jest autorem lub współautorem 150 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach i materiałach konferencyjnych (w tym 15 w czasopismach z listy filadelfijskiej). Zajmuje się badaniem relacji między strukturą i właściwościami kompozytów betonopodobnych, przy wykorzystaniu metod ilościowego opisu mikrostruktury oraz oraz metod NDT. Senior Member RILEM (od 2005 r.); członek the Board of Directors of the International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC), Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILiW PAN (od 2003 r.) i Rady Naukowej ITB (od 2011 r.). Wykładowca (Inżynieria Materiałów Budowlanych, Technologia Kompozytów Polimerowych, Ocena Stanu Materiałów w Konstrukcji, Naprawa Konstrukcji Betonowych). Autor pierwszej wersji dydaktycznego programu komputerowego wspomagającego nauczanie chemii budowlanej. W latach 2004-2011 był opiekunem naukowym studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Materiałów Budowlanych (KNIMB).

Mariusz Haładyj

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Mariusz Haładyj

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes

Prawnik i urzędnik państwowy. W latach 2012–2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, w latach 2015–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, w latach 2018–2019 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, od 2019 prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzysztof Kaczorek

Politechnika Warszawska

Krzysztof Kaczorek

Politechnika Warszawska
Dyrektor Centrum Analiz Budowlanych w Instytucie Badań Stosowanych, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Pełnomocnik Dziekana WIL PW ds. opracowywania opinii i ekspertyz dla podmiotów zewnętrznych, Prezes Polskiego Towarzystwa Politechnicznego, Członek The Chartered Institute of Building, Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, autor i współautor szeregu opinii i prac badawczych z dziedziny technologii i organizacji robót i procesów budowlanych, prawa budowlanego oraz zarządzania w budownictwie, opracowywanych na zlecenia zarówno podmiotów prywatnych, jak i instytucji państwowych oraz samorządowych. 

Ewelina Karp-Kręglicka

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Ewelina Karp-Kręglicka

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biura Zakupów, Jakości i Środowiska

Pełni funkcję Prezesa Zarządu VIII kadencji w latach 2023-2026, a w w Zarządzie PSWNA zasiada nieprzerwanie od 2013 r. Jest cenionym w branży menadżerem, absolwentką wydziału budownictwa Politechniki Częstochowskiej oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, stypendystką Katholical University w Leuven, obecnie doktorantką Politechniki Wrocławskiej. Z branżą wykonawczą związana jest od początku swojej kariery zawodowej, którą rozwijała w firmach: Complex Projekt 2 (2002-2004)‎ Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o (2004-2005), Heilit Woerner Polska Sp. z o.o (2006-2009)‎. Od 2010 r. jest związana z firmą Budimex, w której zarządza obszarami: zakupów, jakości i środowiska, jest członkiem Komitetu Wykonawczego Spółki oraz Prezesem Circular Construction, spółki z grupy Budimex. 

Jerzy Karwelis

Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

Jerzy Karwelis

Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ
Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu

Odpowiedzialny za projekt Centrum Łukasiewicz dotyczący technologicznych aspektów odbudowy Ukrainy. Zajmuje się komercjalizacją innowacji Łukasiewicza w zakresie partnerów strategicznych.

Anna Karyś-Sosińska

Budimex SA

Anna Karyś-Sosińska

Budimex SA
Członek Zarządu

Anna Karyś-Sosińska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie z obszarem HR rozpoczęła od pracy w Krakowskim Instytucie Technologii gdzie w latach 2000–2002 jako Konsultant odpowiadała za procesy executive search kadry menadżerskiej wyższego i najwyższego szczebla.  Z Grupą Budimex związana od 2002 r. Z początkiem roku 2022 objęła funkcję Dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimex SA. Wraz z rozwojem Grupy Budimex odpowiada za budowę strategii personalnej i procesów HR we wszystkich spółkach Grupy Budimex na rynku polskim a także nowo powstałych spółkach Grupy na rynku zagranicznym.

Damian Kaźmierczak

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Damian Kaźmierczak

Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Członek Zarządu, Główny Ekonomista

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki i pracownik naukowy w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2018 r. Główny Ekonomista w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa – największej krajowej organizacji branżowej integrującej firmy i kluczowych interesariuszy polskiego sektora budownictwa. Komentator i ekspert rynku budowlanego w ogólnopolskich mediach. Autor analiz i ekspertyz dotyczących finansowych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania branży budowlanej. Od 2022 r. Ekspert Ekonomiczny w DLA Piper Poland – polskiego biura globalnej kancelarii prawnej DLA Piper.

Piotr Kledzik

PORR SA

Piotr Kledzik

PORR SA
Prezes Zarządu

Pochodzi z Gdańska, gdzie ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczynał w Hydrobudowie 6 SA, będąc kolejno inżynierem stażystą, majstrem, kierownikiem robót, kierownikiem budowy, kierownikiem grupy budów. W 2005 r. podjął pracę w Hydrobudowie Gdańsk SA jako dyrektor oddziału budownictwa przemysłowego. Następnie kierował oddziałem budownictwa hydrotechnicznego tej firmy, awansował na stanowisko dyrektora technicznego i członka zarządu. W 2007 r. powierzono mu zadanie skonsolidowania polskich spółek budowlanych koncernu Bilfinger w ramach nowo tworzonej firmy Bilfinger Berger Budownictwo SA, której został Prezesem Zarządu. Spółka w wyniku zmian właścicielskich od 2015 r. jest członkiem międzynarodowej Grupy PORR. Miłośnik łowiectwa oraz długich spacerów z psami.

Janusz Komurkiewicz

FAKRO

Janusz Komurkiewicz

FAKRO
Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu

Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Po studiach pracował jako inżynier w firmie Polgraph w Nowym Sączu, a od 1994 r. zatrudniony jest w firmie FAKRO. Zaczynał jako kierownik Działu Promocji i Reklamy, a w 2008 r. został Dyrektorem Marketingu Polska. Od 2001 r. reprezentował firmę FAKRO w Stowarzyszeniu Producentów Stolarki Budowlanej. W 2005 r., po przekształceniu stowarzyszenia w Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów Polskie Okna i Drzwi został wybrany na członka rady programowej związku, potem – na członka zarządu Związku POiD. Od 2008 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi. Dzięki wspólnym staraniom firmy FAKRO oraz Związku Polskie Okna i Drzwi pod kierownictwem prezesa Janusza Komurkiewicza branżę stolarki budowlanej uznano za polską specjalność eksportową, którą objęto programem Ministerstwa Gospodarki – Branżowym Programem Promocji.

Katarzyna Kowalska

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE SA

Katarzyna Kowalska

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE SA
Wiceprezes Zarządu

Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość, ze specjalizacją w inwestycjach kapitałowych i strategiach finansowych przedsiębiorstw. Absolwentka London School of Economics. Karierę zawodową rozpoczęła w konsultingu finansowym. Od 2012 r. pracowała na stanowisku Business Developera odpowiedzialnego za rozwój spółki z sektora płatniczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej m.in. w takich krajach jak Polska, Bułgaria, Rumunia i Kazachstan. Obsługiwała sektor bankowy oraz instytucje międzybankowe, w tym izby rozliczeniowe i banki centralne.

Marcin M. Kruk

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

Marcin M. Kruk

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny
Dyrektor

Absolwent Politechniki Lubelskiej, w której uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa oraz stopień naukowy doktora, a w ramach polsko-amerykańskiego programu – dyplom MBA (współpraca z University of Minnesota w Minneapolis z USA). Od początku pracy zawodowej związany ze środowiskiem jednostek badawczych (COBRPB CEBET, ICiMB, ITB) oraz forum PZITB i Klubu POLLAB. Dyrektor ITB w latach 2015-2017. Łącząc zdobytą wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu strategicznym uczestniczył w latach 2017-2020 w projektach transformacyjnych Thales Polska. W ramach swoich pasji łączy aktywność rodzinną, zawodową i społeczną z rozwojem ludzi uwalniając ich potencjał i pasję.

Karol Kubica

Polska Agencja Inwestycji i Handlu w Kijowie

Karol Kubica

Polska Agencja Inwestycji i Handlu w Kijowie
Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego

Absolwent filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (w tym trzy semestry na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki we Lwowie w ramach stypendium naukowego). Współpracował ze Stowarzyszeniem Forum Młodych Dyplomatów, Konsulatem Generalnym RP we Lwowie, Stowarzyszeniem Lubelski Klub Biznesu i Konsulatem Honorowym Republiki Mołdawii w Lublinie. Silnie związany z Centrum Obsługi Rynków Wschodnich oraz Programem ,"Razem z Ukrainą". Manager z ponad 12-letnim doświadczeniem zawodowym, nastawionym na współpracę gospodarczą i społeczną między Polską a krajami Europy Wschodniej. Zaangażowany w organizowanie forów międzynarodowych, konferencji, targów i misji zagranicznych oraz tworzenie sieci kooperacji dla polskich przedsiębiorstw z Europą Wschodnią. Uczestnik programów nastawionych na budowanie gospodarczych, społecznych i kulturalnych relacji pomiędzy Polską, a regionami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukrainą i Białorusią.

Andrzej Kubisiak

Zastępca Dyrektora

Andrzej Kubisiak

Zastępca Dyrektora
Polski Instytut Ekonomiczny

Manager z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie opartym na analizie danych. Łączy w sobie specjalizację analityczną, badawczą i doradztwo komunikacyjne. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Socjologii oraz studiów MBA w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Nauk Ekonomicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla wielu podmiotów prywatnych, głównie z sektorów: bankowego, finansowego i HR, gdzie współpracował z różnorodnymi grupami interesariuszy: od rad nadzorczych i zarządów, przez regulatorów rynku i instytucje publiczne. Z rekomendacji organizacji pracodawców był członkiem Rady Rynku Pracy przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od grudnia 2018 roku związany z Polskim Instytutem Ekonomicznym, początkowo jako kierownik zespołu komunikacji i ekspert rynku pracy,  następnie zastępca dyrektora. Jest autorem publikacji naukowych i raportów z zakresu analizy trendów na rynku pracy oraz procesów migracyjnych.

Magdalena Lewandowska

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Magdalena Lewandowska

Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Dyrektor Biura

Dyrektor Biura w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa.

Anna Łopaciuk

Bank Gospodarstwa Krajowego

Anna Łopaciuk

Bank Gospodarstwa Krajowego
Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka

Ekspert w dziedzinie finansowania projektów inwestycyjnych. Z bankowością związana od 2012 r. Zajmowała się oceną i finansowaniem inwestycji zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, a także analizami rynkowymi w sektorach budowlanym i infrastrukturalnym. Od 2016 r. pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego, pełniąc funkcję Dyrektora Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, jest również managerem w Departamencie Relacji Strategicznych, który zapewnia m.in. wsparcie merytoryczne przy analizie projektów PPP. Przed dołączeniem do BGK pracowała w PKO BP oraz PBP SA. 

Cezary Łysenko

Budimex SA

Cezary Łysenko

Budimex SA
Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Białostockiej. W Budimex S.A. zatrudniony na stanowisko kierownika działu technicznego od początku 2006, na kontrakcie budowy dojazdów do mostu w Płocku, gdzie po kilku miesiącach przejął obowiązki szefa kontraktu. W Budimexie od 2012 r. W roku 2019 objął funkcję dyrektora oddziału północnego, a blisko rok później przejął odpowiedzialność za całe budownictwo infrastrukturalne w Budimex S.A. na rynkach polskim i zagranicznych.  W trakcie pracy zawodowej ukończył kilka programów z zarządzania uzyskując dyplomy i certyfikaty renomowanych instytutów i uczelni, w tym dyplomy ukończenia: Program Management 2009 w ICAN Institute/Harvard Business Publisher w Warszawie, International Management Development Program 2013 oraz Leader Ship Program 2016 na Universitas Summa w Madrycie. W 2021 roku ukończył prestiżowy Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie.

Włodzimierz Mucha

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Włodzimierz Mucha

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej (specjalność Elektroenergetyka). Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Karierę zawodową rozpoczynał w 2003 r. w PSE-Centrum w Wydziale Programowania Wytwarzania i Przesyłu – Obszarowej Dyspozycji Mocy. W latach 2009–2010 był Kierownikiem Wydziału Analiz i Standardów w Departamencie Planowania Rozwoju. Od grudnia 2010 r. pełnił funkcje Kierownika Wydziału Planowania w Departamencie Rozwoju Systemu, zaś w latach 2014–2018 był Dyrektorem Departamentu Rozwoju Systemu w PSE. Od 5 października 2018 r. zarządza również Centralną Jednostką Inwestycyjną PSE. Wiceprezes Zarządu PSE od 1 listopada 2018 r.

Hubert Nowak

Urząd Zamówień Publicznych

Hubert Nowak

Urząd Zamówień Publicznych
Prezes

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, środkach unijnych, prawie gospodarczym i handlowym. Od 15 grudnia 2016 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa UZP. Od dnia 14 września 2018 r. pełniący obowiązki Prezesa Urzędu. Z dniem 18 grudnia 2018 r. powołany na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Panią Jadwigę Emilewicz. Wcześniej od 2009 r. równolegle właściciel Kancelarii Prawnej, członek organów spółek kapitałowych, Prezes firmy konsultingowej w zakresie przygotowania inwestycji infrastrukturalnych oraz współwłaściciel firmy z branży projektowania i nadzorów budowlanych. W latach 2003-2008 pracował w NFOŚiGW, w tym jako dyrektor Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych odpowiedzialny za kontrolę zamówień publicznych w sektorze środowiska finansowanych ze środków UE. We wcześniejszych latach swojej kariery zawodowej prowadził postępowania o zamówienia publiczne w UKE oraz był kontrolerem zamówień publicznych w UZP. W swojej ścieżce zawodowej kontrolował, przygotowywał i prowadził postępowania o zamówienia publiczne, dokonywał ich audytów, reprezentował w sprawach odwołań, skarg przed SO oraz prowadził sprawy sądowe w zakresie sporów związanych z realizacją umów o zamówienia publiczne.  Reprezentował także beneficjentów środków UE w sprawach korekt przed WSA. Wykładowca akademicki oraz autor zamkniętych szkoleń z zakresu zamówień publicznych. W latach 2005-2007 atestator z listy Prezesa UZP.  Współautor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Dodatkowo uczestnik studiów podyplomowych prowadzonych przez SGH w Warszawie, studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich MPA prowadzonych przez IESE Business School - University of Navarra i KSAP.

Anna Oleksiewicz

Kancelaria Hoogells, ZOPI

Anna Oleksiewicz

Kancelaria Hoogells, ZOPI
Wspólnik Zarządzający Kancelarii Hoogells, Prezes Zarządu ZOPI

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Lider praktyki prawa w obszarze infrastruktury i energetyki, w którym to obszarze doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając w toku realizacji inwestycji kluczowych dla polskiego sektora infrastrukturalnego. Od kilku lat wspiera zamawiających oraz wykonawców w procesie przygotowania, realizacji oraz rozliczenia inwestycji publicznych oraz prywatnych, zajmując się prawem cywilnym, gospodarczym, energetycznym oraz prawem zamówień publicznych. Prezes Zarządu Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów (ZOPI), którego głównym celem jest propagowanie ochrony interesów podmiotów skupiających swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych z usługami inżynierów i projektantów.

 

Wiktor Piwkowski

PIWKOWSKI WIKTOR C&M

Wiktor Piwkowski

PIWKOWSKI WIKTOR C&M
Ekspert ds. rynku budownictwa i infrastruktury

Artur Popko

Budimex SA

Artur Popko

Budimex SA
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Od 2004 r. związany z Grupą Budimex (Budimex Dromex), gdzie pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko Dyrektora Rejonu. Od roku 2011 Dyrektor Budownictwa Komunikacyjnego. W 2014 r. objął funkcję Dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimeksu SA. Od 2019 r. Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny Budimeksu. Jest współtwórcą dywizji budownictwa infrastrukturalnego Budimex. Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne. W latach 2000–2002 pracował jako Inżynier Budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Olecko, następnie do 2004 r. kierował realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych – budową autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska.

Aleksandra Przegalińska-Skierkowska (TBC)

Akademia Leona Koźmińskiego

Aleksandra Przegalińska-Skierkowska (TBC)

Akademia Leona Koźmińskiego
Profesorka , filozofka, badaczka rozwoju nowych technologii

Filozofka, badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia uzyskała w 2014 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life.

Jan Styliński

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Jan Styliński

Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Prezes Zarządu

Jest założycielem i przewodniczącym Rady międzynarodowego stowarzyszenia gospodarczego ASEMEA, a także adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Współpracuje jako of-counsel z brytyjską kancelarią Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz pozostaje wspólnikiem butikowej kancelarii adwokackiej w Warszawie, doradzającej w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Od lat specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i kwestiach kontraktowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także prelegentem i panelistą na wielu konferencjach i szkoleniach. Od czerwca 2019 r. pełni funkcję członka zarządu, wiceprezesa Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa. We wrześniu 2022 r. otrzymał nominację na członka Rady Zamówień Publicznych - organu doradczo-opiniodawczego Prezesa UZP.

Wojciech Trojanowski

STRABAG

Wojciech Trojanowski

STRABAG
Członek Zarządu

Od 2013 r. współtworzy dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG w Polsce. Z wykształcenia jest magistrem ekonomii, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i stypendystą Uniwersytetu Wiedeńskiego na kierunku ekonomiki przedsiębiorstwa. Karierę zawodową rozpoczął w centrali STRABAG w Austrii w 1996 r. W latach 2001-2006 był dyrektorem naczelnym i członkiem zarządu BRVZ Sp. z o.o., spółki usług finansowych należącej do grupy kapitałowej STRABAG. Funkcję członka Zarządu pełni od 2007 r. W pierwszym okresie odpowiadał za segment Budownictwa Infrastruktury w Polsce. W tym czasie firma stała się największym podmiotem w kraju na rynku infrastruktury poprzez realizację największych i prestiżowych kontraktów, rozbudowę struktur regionalnych i ponad dwukrotny wzrost przychodów i zatrudnienia. Wojciech Trojanowski jest przewodniczącym Platformy Budowlanej oraz wiceprezydentem Pracodawców RP, członkiem zarządu Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej. Laureat licznych nagród branżowych.

Janusz Władyczak

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE SA

Janusz Władyczak

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE SA
Prezes Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w krajowych i zagranicznych instytucjach finansowych. We francuskich bankach inwestycyjnych odpowiadał za relacje oraz transakcje z największymi firmami i bankami z krajów byłego ZSRR, a także za współpracę z agencjami kredytów eksportowych (ECAs) na całym świecie. Pracując dla jednej z austriackich grup finansowych, opracowywał strukturyzowane produkty inwestycyjne dla polskich klientów bankowości prywatnej i detalicznej oraz wprowadzał nowatorskie instrumenty strukturyzowane na GPW. W PKO TFI pełnił funkcję dyrektora departamentu produktów inwestycyjnych. Ukończył ESCP European School of Management z siedzibą w Paryżu. Studiował również na Uniwersytecie w Wiedniu, w Graduate Insititute of International and Development Studies w ramach Uniwersytetu Genewskiego oraz w Asian Institute of Technology w Bangkoku.

Waldemar Wójcik

STRABAG

Waldemar Wójcik

STRABAG
Członek Zarządu

Pełni funkcję Członka Zarządu STRABAG Sp. z o.o. od 1 stycznia 2019 r. i kieruje technicznymi działaniami STRABAG w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej oraz studiów podyplomowych w zakresie współczesnych technologii budowlanych i naprawy mostów. W latach 1994–2010 pełnił funkcje kierownicze w wiodących firmach budowlanych w Polsce. Od 2011 r. związany jest ze Spółką STRABAG i jako dyrektor Dyrekcji Autostrad i Dużych Projektów odpowiadał za duże drogowe projekty infrastrukturalne realizowane dla GDDKiA.

Konrad Wyrwas

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Konrad Wyrwas

Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Dyrektor ds. Strategii Rozwoju

Dyrektor ds. Strategii Rozwoju w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa.

Jordan Zafirow

Kancelaria WKB Lawyers

Jordan Zafirow

Kancelaria WKB Lawyers
Członek Zespołu Rozwiązywania Sporów

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych, w tym przed ICC, dotyczących projektów infrastrukturalnych, sporów w sektorze finansowym, a także bieżącej obsługi podmiotów w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze procesowej podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych i handlowych oraz osób fizycznych w sprawach cywilnych i karnych.

Bogdan Zawadewicz

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bogdan Zawadewicz

Bank Gospodarstwa Krajowego
Dyrektor Biura Analiz Ryzyka Geopolitycznego

Ukończył studia w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w Leibniz Institute for East and Southeast European Studies (IOS) w Ratyzbonie, gdzie był członkiem grupy badawczej „Frozen and Unfrozen Conflicts”. Przebywał na stażach naukowo-badawczych w takich instytucjach jak London School of Economics IDEAS, Wyższa Szkoła Ekonomii (HSE) w Moskwie, Centre for Southeast European Studies w Grazu, Central European University (CEU) w Budapeszcie, University of Michigan w Ann Arbor, Uniwersytety w Niszu, Nowym Sadzie i Bukareszcie. Był również stypendystą niemieckiego DAAD oraz BAYHOST. Współpracował jako konsultant z Instytutem Goethego w Tel Avivie przy projekcie „Negotiations Matter”, który dotyczył konfliktu zbrojnego w Bośni i Hercegowinie. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz serbsko-chorwackim oraz na poziomie podstawowym językiem rosyjskim i francuskim.

Marek Zuber

Marek Zuber

Ekonomista, wykładowca Executive MBA - Akademia WSB, analityk i doradca finansowy

Ekonomista i analityk rynków finansowych. Prowadzi działalność w obszarze doradztwa finansowo-kapitałowego. Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po studiach pracował jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH PBK. Następnie rozpoczął własną działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako Główny Ekonomista w firmie doradztwa Finansowego TMS i biurze maklerskim TMS Brokers, główny ekonomista Internetowego Domu Maklerskiego, a także wykładowca w Akademii Toyoty. Jest wykładowcą na studiach MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Zasiadał w wielu radach nadzorczych. Jest członkiem rady naukowej Akademii Eurocash. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, nagrodzonym prestiżową nagrodą „Polityczny doradca roku”.

Tomasz Żuchowski

KOBYLARNIA SA

Tomasz Żuchowski

KOBYLARNIA SA
Prezes Zarządu

Absolwent budownictwa i gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a także studiów podyplomowych z informatyki i efektywności energetycznej w budownictwie. Autor artykułów w czasopismach branżowych. Wykładowca Politechniki Rzeszowskiej, Instytutu Edukacji Europejskiej, Colegium Varsoviense. Współpracował z Krajową Radą Izby Architektów RP w zakresie analiz i opinii techniczno-prawnych. Od 2012 do 2015 r. piastował stanowisko wiceszefa Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury. Współautor zmian w ustawach, m.in. Prawa budowlanego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa, ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw. W 2015 r. objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W 2017 r. awansowany na sekretarza stanu w tym resorcie, został jednocześnie pełnomocnikiem rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości (w ramach programu Mieszkanie+). Po reorganizacji w styczniu 2018 r. przeszedł na analogiczne stanowisko w Ministerstwie Infrastruktury. Od 2018 r. był pełniącym obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.