Eksperci Kongresu Budownictwa Polskiego

Dariusz Blocher

Prezes Zarządu Unibep SA

Dariusz Blocher

Prezes Zarządu Unibep SA

Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. W 1992 roku podjął pracę w Fabryce Kotłów Przemysłowych Ahlstrom - Fakop. W latach 1993 - 1994 pracował w firmie dystrybucyjnej „Proman" s.c. w Katowicach na stanowisku Kierownika Oddziału. Od maja 1994 r. do lutego 2002 r. był związany z Pepsi Co. Polska, gdzie pełnił następujące funkcje: Kierownika Oddziału Sprzedaży na Śląsku, Dyrektora ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, a od września 1998 r. Dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz w centrali Pepsi Cola w Polsce. W 2007 r. został absolwentem IESE Business School w Barcelonie, kończąc program AMP (Advance Management Program). Od lutego 2002 r. był członkiem Zarządu, Dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimex S.A. Od listopada 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego Budimex Dromex S.A. i członka Zarządu Budimex S.A. Od września 2009 r. do kwietnia 2021 r. był Prezesem Zarządu, Dyrektorem generalnym Budimex S.A.

Od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2021 r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego na Europę Ferrovial Construction, zaś od maja 2021 r. do kwietnia 2023 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. oraz członka Zarządu Ferrovial Construction International SE w Amsterdamie. Ponadto, w latach 2021-2023  był członkiem Rady Dialogu Społecznego.

Od 2017 roku jest członkiem Komitetu Inwestycji lądowych i Wodnych Polskiej Akademii Nauk, (KILiW PAN), od 2019 r. - członkiem Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich ( FPP), jest także członkiem Rady Programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Kongresu Budownictwa oraz Członkiem Rady Fundacji PZiTB.

W maju 2023 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki. Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Unidevelopment SA.

Arnold Bresch

PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Arnold Bresch

PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Członek Zarządu, Dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP Polskich Liniach Kolejowych SA.

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej na kierunku "Drogi kolejowe". Jego doświadczenie zawodowe dotyczy zarówno przygotowania, jak i realizacji zadań inwestycyjnych. Z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA związany jest od 2003 r. Od 2016 r. zasiada w Zarządzie spółki na stanowisku Członka Zarządu, Dyrektora ds. realizacji inwestycji.

Marek Budzisz

Think tank Strategy&Future

Marek Budzisz

Think tank Strategy&Future
Analityk, think tank Strategy&Future

Historyk z wykształcenia (Uniwersytet Warszawski), manager z racji wykonywanego zawodu (dyrektor finansowy w prywatnym funduszu inwestycyjnym). W młodości jeden z uczestników opozycyjnego Ruchu Młodej Polski. W przeszłości pracował, jako dziennikarz w telewizji (Puls Dnia), radio (Radio Plus) oraz w dzienniku Życie. Doradca ministra szefa kancelarii Premiera oraz ministra finansów w rządzie Jerzego Buzka. Obecnie analityk regularnie piszący na tematy postsowieckiego Wschodu w swym blogu Wieści z Rosji (Salon24) oraz w Tygodniku TVP, Nowej Konfederacji, Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczach Wspólnych, WGospodarce, Gazecie Bankowej.

Jakub Chojnacki

PORR SA

Jakub Chojnacki

PORR SA
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Darowski

Kancelaria DZP

Tomasz Darowski

Kancelaria DZP
Partner

Partner z Praktyki Infrastruktury i Energetyki DZP, specjalizuje się w inwestycjach infrastrukturalnych, kontraktach zawieranych w związku z takimi inwestycjami i prowadzeniu sporów wynikających z takich kontraktów. Doradza w projektach w sektorze drogowym, kolejowym, gospodarowania odpadami, wodociągowo-kanalizacyjnym i w energetyce, w tym w projektach typu koncesyjnego i PPP. Uznany specjalista z zakresu transakcji M&A i restrukturyzacji. Doradza podmiotom z branży zbrojeniowej.

Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała

JDP DRAPAŁA & PARTNERS

Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała

JDP DRAPAŁA & PARTNERS
Radca prawny, Partner zarządzający

Partner kierujący 40-osobowym Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołem Infrastruktury. Od ponad 20 lat reprezentuje podmioty polskie i zagraniczne w złożonych postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w szczególności dotyczących inwestycji budowlanych oraz infrastrukturalnych. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo prawne i zastępstwo procesowe klientów z branży automotive, real estate, producentów, dostawców technologii, a także instytucje finansowe. Uznany w międzynarodowym rankingu The LEGAL 500 (2018–2022) za Leading Individual in Poland w kategorii Construction/Construction Disputes. Doradza także wykonawcom i inwestorom prywatnym w związku z realizacją złożonych projektów infrastrukturalnych oraz przemysłowych. Był wielokrotnie powoływany jako arbiter w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (ICC, DIS, KIG, Lewiatan). Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i arbitrażu. Członek Zarządu Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członek ICC Poland, członek DIS, członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawa i Legislacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), członek Rady Zamówień Publicznych. 

Adrian Furgalski

ZDG TOR

Adrian Furgalski

ZDG TOR
Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UJ na kierunku politologia i nauki społeczne. W latach 1998-2000 doradca Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, w latach 2000-2001 doradca Dyrektora Naczelnego PP "Porty Lotnicze" ds. reformy strukturalnej. Od 2004 r. związany z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR, najpierw jako Dyrektor, od 2012 r. jako członek Zarządu, a od 2014 r. jako Wiceprezes i od 2019 jak Prezes Zarządu. Od 2011 r. Dyrektor Programowy największego w Polsce związku pracodawców rynku transportu szynowego – Forum Kolejowego Railway Business Forum, od 2014 r. Przewodniczący Zarządu RBF. Członek Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury ds. inwestycji kolejowych od 2016 r.

Andrzej Garbacz

Politechnika Warszawska

Andrzej Garbacz

Politechnika Warszawska
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Mariusz Haładyj

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Mariusz Haładyj

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Prokuratorii Generalnej RP

Prawnik i urzędnik państwowy. W latach 2012–2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, w latach 2015–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, w latach 2018–2019 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, od 2019 prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

dr inż. Krzysztof Kaczorek

Politechnika Warszawska

dr inż. Krzysztof Kaczorek

Politechnika Warszawska
Dyrektor Centrum Analiz Budowlanych - Instytut Badań Stosowanych, Pełnomocnik Dziekana Wydz. Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Pełnomocnik Dziekana WIL PW ds. opracowywania opinii i ekspertyz dla podmiotów zewnętrznych, Prezes Polskiego Towarzystwa Politechnicznego, Członek The Chartered Institute of Building, Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, autor i współautor szeregu opinii i prac badawczych z dziedziny technologii i organizacji robót i procesów budowlanych, prawa budowlanego oraz zarządzania w budownictwie, opracowywanych na zlecenia zarówno podmiotów prywatnych, jak i instytucji państwowych oraz samorządowych. 

Ewelina Karp-Kręglicka

Budimex SA

Ewelina Karp-Kręglicka

Budimex SA
Wiceprezes Zarządu PSWNA, Dyrektor Biura Zakupów, Jakości i Środowiska

Jerzy Karwelis

Łukasiewicz - ORGMASZ

Jerzy Karwelis

Łukasiewicz - ORGMASZ
Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu, Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.

Odpowiedzialny za projekt Centrum Łukasiewicz dotyczący technologicznych aspektów odbudowy Ukrainy. Zajmuje się komercjalizacją innowacji Łukasiewicza w zakresie partnerów strategicznych.

Anna Karyś-Sosińska

Budimex SA

Anna Karyś-Sosińska

Budimex SA
Członek Zarządu

Anna Karyś-Sosińska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie z obszarem HR rozpoczęła od pracy w Krakowskim Instytucie Technologii gdzie w latach 2000 – 2002 jako Konsultant odpowiadała za procesy executive search kadry menadżerskiej wyższego i najwyższego szczebla.  Z Grupą Budimex związana od 2002 roku. Z początkiem roku 2022 objęła funkcję Dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimex SA. Wraz z rozwojem Grupy Budimex odpowiada za budowę strategii personalnej i procesów HR we wszystkich spółkach Grupy Budimex na rynku polskim a także nowo powstałych spółkach Grupy na rynku zagranicznym.

Dr Damian Kaźmierczak

PZPB

Dr Damian Kaźmierczak

PZPB
Członek Zarządu, Główny Ekonomista, Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki i pracownik naukowy w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2018 r. Główny Ekonomista w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa – największej krajowej organizacji branżowej integrującej firmy i kluczowych interesariuszy polskiego sektora budownictwa. Komentator i ekspert rynku budowlanego w ogólnopolskich mediach. Autor analiz i ekspertyz dotyczących finansowych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania branży budowlanej. Od 2022 r. Ekspert Ekonomiczny w DLA Piper Poland – polskiego biura globalnej kancelarii prawnej DLA Piper.

Piotr Kledzik

PORR SA

Piotr Kledzik

PORR SA
Prezes Zarządu

Pochodzi z Gdańska, gdzie ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczynał w Hydrobudowie 6 SA, będąc kolejno inżynierem stażystą, majstrem, kierownikiem robót, kierownikiem budowy, kierownikiem grupy budów.

W 2005 podjął pracę w Hydrobudowie Gdańsk SA jako dyrektor oddziału budownictwa przemysłowego. Następnie kierował oddziałem budownictwa hydrotechnicznego tej firmy, awansował na stanowisko dyrektora technicznego i członka zarządu. W 2007 powierzono mu zadanie skonsolidowania polskich spółek budowlanych koncernu Bilfinger w ramach nowo tworzonej firmy Bilfinger Berger Budownictwo SA, której został Prezesem Zarządu. Spółka w wyniku zmian właścicielskich od 2015 roku jest członkiem międzynarodowej Grupy PORR.

Miłośnik łowiectwa oraz długich spacerów z psami.

Janusz Komurkiewicz

FAKRO

Janusz Komurkiewicz

FAKRO
Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu Fakro sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Po studiach pracował jako inżynier w firmie Polgraph w Nowym Sączu, a od 1994 r. zatrudniony jest w firmie FAKRO. Zaczynał jako kierownik Działu Promocji i Reklamy, a w 2008 r. został Dyrektorem Marketingu Polska. Od 2001 r. reprezentował firmę FAKRO w Stowarzyszeniu Producentów Stolarki Budowlanej. W 2005 r., po przekształceniu stowarzyszenia w Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów Polskie Okna i Drzwi został wybrany na członka rady programowej związku, potem – na członka zarządu Związku POiD. Od 2008 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi. Dzięki wspólnym staraniom firmy FAKRO oraz Związku Polskie Okna i Drzwi pod kierownictwem prezesa Janusza Komurkiewicza branżę stolarki budowlanej uznano za polską specjalność eksportową, którą objęto programem Ministerstwa Gospodarki – Branżowym Programem Promocji.

Katarzyna Kowalska

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH KUKE

Katarzyna Kowalska

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH KUKE
Wiceprezes Zarządu KUKE od czerwca 2016 roku

Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość, ze specjalizacją w inwestycjach kapitałowych i strategiach finansowych przedsiębiorstw. Absolwentka London School of Economics.

Karierę zawodową rozpoczęła w konsultingu finansowym. Od 2012 roku pracowała na stanowisku Business Developera odpowiedzialnego za rozwój spółki z sektora płatniczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej m.in. w takich krajach jak Polska, Bułgaria, Rumunia i Kazachstan. Obsługiwała sektor bankowy oraz instytucje międzybankowe, w tym izby rozliczeniowe i banki centralne.

Dr Marcin M. Kruk

Łukasiewicz – WIT

Dr Marcin M. Kruk

Łukasiewicz – WIT
Dyrektor w Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

Absolwent Politechniki Lubelskiej, w której uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa oraz stopień naukowy doktora, a w ramach polsko-amerykańskiego programu – dyplom MBA (współpraca z University of Minnesota w Minneapolis z USA). Od początku pracy zawodowej związany ze środowiskiem jednostek badawczych (COBRPB CEBET, ICiMB, ITB) oraz forum PZITB i Klubu POLLAB. Dyrektor ITB w latach 2015-2017. Łącząc zdobytą wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu strategicznym uczestniczył w latach 2017-2020 w projektach transformacyjnych Thales Polska. W ramach swoich pasji łączy aktywność rodzinną, zawodową i społeczną z rozwojem ludzi uwalniając ich potencjał i pasję.

Włodzimierz Mucha

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Włodzimierz Mucha

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Wiceprezes Zarządu

Anna Łopaciuk

BGK

Anna Łopaciuk

BGK
Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ekspert w dziedzinie finansowania projektów inwestycyjnych. Z bankowością związana od 2012 r. Zajmowała się oceną i finansowaniem inwestycji zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, a także analizami rynkowymi w sektorach budowlanym i infrastrukturalnym. Od 2016 r. pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego, pełniąc funkcję Dyrektora Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, jest również managerem w Departamencie Relacji Strategicznych, który zapewnia m.in. wsparcie merytoryczne przy analizie projektów PPP. Przed dołączeniem do BGK pracowała w PKO BP oraz PBP SA. 

Cezary Łysenko

Budimex SA

Cezary Łysenko

Budimex SA
Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Białostockiej. W Budimex S.A. zatrudniony na stanowisko kierownika działu technicznego od początku 2006, na kontrakcie budowy dojazdów do mostu w Płocku, gdzie po kilku miesiącach przejął obowiązki szefa kontraktu. W Budimexie od 2012 r. W roku 2019 objął funkcję dyrektora oddziału północnego, a blisko rok później przejął odpowiedzialność za całe budownictwo infrastrukturalne w Budimex S.A. na rynkach polskim i zagranicznych.  W trakcie pracy zawodowej ukończył kilka programów z zarządzania uzyskując dyplomy i certyfikaty renomowanych instytutów i uczelni, w tym dyplomy ukończenia: Program Management 2009 w ICAN Institute/Harvard Business Publisher w Warszawie, International Management Development Program 2013 oraz Leader Ship Program 2016 na Universitas Summa w Madrycie. W 2021 roku ukończył prestiżowy Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie.

Hubert Nowak

Urząd Zamówień Publicznych

Hubert Nowak

Urząd Zamówień Publicznych
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Anna Oleksiewicz

Kancelaria Hoogells

Anna Oleksiewicz

Kancelaria Hoogells
adwokat, Wspólnik Zarządzający kancelarii Hoogells, Prezes Zarządu ZOPI

Adwokat, Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Lider praktyki prawa w obszarze infrastruktury i energetyki, w którym to obszarze doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając w toku realizacji inwestycji kluczowych dla polskiego sektora infrastrukturalnego. Od kilku lat wspiera zamawiających oraz wykonawców w procesie przygotowania, realizacji oraz rozliczenia inwestycji publicznych oraz prywatnych, zajmując się prawem cywilnym, gospodarczym, energetycznym oraz prawem zamówień publicznych.

 

Prezes Zarządu Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów (ZOPI), którego głównym celem jest propagowanie ochrony interesów podmiotów skupiających swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych z usługami inżynierów i projektantów.

 

Wiktor Piwkowski

Wiktor Piwkowski

Ekspert ds. rynku budownictwa i infrastruktury

Konrad Płochocki

Polski Związek Firm Deweloperskich

Konrad Płochocki

Polski Związek Firm Deweloperskich
Wiceprezes Zarządu

Artur Popko

Budimex SA

Artur Popko

Budimex SA
Prezes Zarządu

prof. dr hab Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

prof. dr hab Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

Filozofka, badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia uzyskała w 2014 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life.

Jan Styliński

PZPB

Jan Styliński

PZPB
Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Jest założycielem i przewodniczącym Rady międzynarodowego stowarzyszenia gospodarczego ASEMEA, a także adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Współpracuje jako of-counsel z brytyjską kancelarią Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz pozostaje wspólnikiem butikowej kancelarii adwokackiej w Warszawie, doradzającej w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Od lat specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i kwestiach kontraktowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także prelegentem i panelistą na wielu konferencjach i szkoleniach. Od czerwca 2019 r. pełni funkcję członka zarządu, wiceprezesa Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa. We wrześniu 2022 r. otrzymał nominację na członka Rady Zamówień Publicznych - organu doradczo-opiniodawczego Prezesa UZP.

Wojciech Trojanowski

Strabag sp. z o.o.

Wojciech Trojanowski

Strabag sp. z o.o.
Członek Zarządu

Janusz Władyczak

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Janusz Władyczak

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
Prezes Zarządu

Waldemar Wójcik

Strabag sp. z o.o.

Waldemar Wójcik

Strabag sp. z o.o.
Członek Zarządu

Konrad Wyrwas

PZPB

Konrad Wyrwas

PZPB
Dyrektor ds. Strategii Rozwoju

Dyrektor ds. Strategii Rozwoju w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa.

Jordan Zafirow

Kancelaria WKB Lawyers

Jordan Zafirow

Kancelaria WKB Lawyers
Członek zespołu rozwiązywania sporów kancelarii WKB Lawyers

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych, w tym przed ICC, dotyczących projektów infrastrukturalnych, sporów w sektorze finansowym, a także bieżącej obsługi podmiotów w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze procesowej podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych i handlowych oraz osób fizycznych w sprawach cywilnych i karnych.

Bogdan Zawadewicz

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bogdan Zawadewicz

Bank Gospodarstwa Krajowego
Dyrektor Biura Analiz Ryzyka Geopolitycznego

Ukończył studia w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w Leibniz Institute for East and Southeast European Studies (IOS) w Ratyzbonie, gdzie był członkiem grupy badawczej „Frozen and Unfrozen Conflicts”. Przebywał na stażach naukowo-badawczych w takich instytucjach jak London School of Economics IDEAS, Wyższa Szkoła Ekonomii (HSE) w Moskwie, Centre for Southeast European Studies w Grazu, Central European University (CEU) w Budapeszcie, University of Michigan w Ann Arbor, Uniwersytety w Niszu, Nowym Sadzie i Bukareszcie. Był również stypendystą niemieckiego DAAD oraz BAYHOST. Współpracował jako konsultant z Instytutem Goethego w Tel Avivie przy projekcie „Negotiations Matter”, który dotyczył konfliktu zbrojnego w Bośni i Hercegowinie.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz serbsko-chorwackim oraz na poziomie podstawowym językiem rosyjskim i francuskim.

Marek Zuber

Marek Zuber

Ekonomista, wykładowca Executive MBA - Akademia WSB, analityk i doradca finansowy

Ekonomista i analityk rynków finansowych. Prowadzi działalność w obszarze doradztwa finansowo-kapitałowego. Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po studiach pracował jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH PBK. Następnie rozpoczął własną działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako Główny Ekonomista w firmie doradztwa Finansowego TMS i biurze maklerskim TMS Brokers, główny ekonomista Internetowego Domu Maklerskiego, a także wykładowca w Akademii Toyoty. Jest wykładowcą na studiach MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Zasiadał w wielu radach nadzorczych. Jest członkiem rady naukowej Akademii Eurocash. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, nagrodzonym prestiżową nagrodą „Polityczny doradca roku”.

Tomasz Żuchowski

GDDKiA

Tomasz Żuchowski

GDDKiA
Polski inżynier, przedsiębiorca, nauczyciel akademicki i urzędnik państwowy. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Absolwent budownictwa i gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a także studiów podyplomowych z informatyki i efektywności energetycznej w budownictwie. Autor artykułów w czasopismach branżowych. Wykładowca Politechniki Rzeszowskiej, Instytutu Edukacji Europejskiej, Colegium Varsoviense. Współpracował z Krajową Radą Izby Architektów RP w zakresie analiz i opinii techniczno-prawnych. Od 2012 do 2015 r. piastował stanowisko wiceszefa Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury. Współautor zmian w ustawach, m.in. Prawa budowlanego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa, ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw. W 2015 r. objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W 2017 r. awansowany na sekretarza stanu w tym resorcie, został jednocześnie pełnomocnikiem rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości (w ramach programu Mieszkanie+). Po reorganizacji w styczniu 2018 r. przeszedł na analogiczne stanowisko w Ministerstwie Infrastruktury. Od 2018 r. jest pełniącym obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.