Dariusz Blocher – Przewodniczącym Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego

Podziel się

W skład Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego zostali powołani najlepsi eksperci, legendy świata nauki, niedoścignieni praktycy oraz decydenci z sektora finansów oraz specjaliści mający faktyczny wpływ na rozwój sektora budownictwa w Polsce.

„Co powinniśmy zmienić wspólnie z inwestorami publicznymi, prywatnymi i interesariuszami branży budowlanej, aby działać i budować sprawniej? Odpowiedzi poznamy podczas Kongresu Budownictwa Polskiego. Omówimy strategiczne kierunki rozwoju branży budowlanej w Polsce w kontekście ogólnej sytuacji w gospodarce krajowej i UE, które wymagają oceny i nowego, perspektywicznego podejścia” – powiedział Dariusz Blocher, Przewodniczący Rady Programowej KBP, Członek Rady Nadzorczej Budimex SA

Kongres Budownictwa Polskiego, 12-13.04.2022, Poznań