DOŁĄCZ DO PRESTIŻOWEGO SPOTKANIA LIDERÓW BRANŻY BUDOWLANEJ!

Podziel się

2 dni, 6 interesujących sesji tematycznych, 3 okrągłe stoły, ponad 50 panelistów - do rozpoczęcia Kongresu Budownictwa Polskiego zostało 12 dni!

TEMATYKA KONGRESU 

Sesja I DOBRE PRAWO, DOBRE BUDOWNICTWO

 • Nowe Prawo Zamówień Publicznych – ocena z perspektywy sektora budownictwa.
 • Ugodowe rozstrzyganie sporów między zamawiającymi a wykonawcami.
 • Prawo budowlane i przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym – ocena stanu obecnego i kierunki koniecznych zmian.

Sesja II EKONOMIA I FINANSE

 • Źródła finansowania inwestycji publicznych i inwestycji prywatnych do 2030 r.
 • Polski Ład: szansa czy zagrożenie?
 • Relacje: branża budowlana vs. banki/ubezpieczyciele; zaufanie vs. właściwa komunikacja.
 • Potencjał banków/ubezpieczycieli do finansowania sektora budownictwa w obliczu wyzwań inwestycyjnych; rola publicznych zamawiających i strony rządowej.
 • Co dalej z polskimi firmami budowlanymi po zakończeniu boomu budowlanego?
 • Wpływ transformacji klimatycznej i ESG na sytuację sektora budownictwa.
 • Finansowanie innowacji w sektorze budownictwa.

Sesja III RYNEK PRACY I KSZTAŁCENIE 

 • Jak zorganizować szkolnictwo branżowe będące podstawowym elementem systemu zapewnienia kadr w branży budowlanej.
 • Rola wyższych uczelni technicznych w kształceniu inżynierów odpowiadających na potrzeby biznesu.
 • Prawo-wizerunek-warunki, czyli oczekiwania prawne i pakiet korzyści zapewniających dopływ i utrzymanie pracowników w branży.

Sesja IV BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA W OBECNEJ DEKADZIE

 • Budownictwo kubaturowe i przemysłowe
 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo kolejowe
 • Budownictwo hydrotechniczne
 • Budownictwo energetyczne i OZE
 • Budownictwo komunalne

Sesja V INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE

 • BIM – technologie, wdrożenia, aspekty prawne
 • Wdrażanie innowacyjnych materiałów i technologii w budownictwie
 • Ślad węglowy  - wyzwania przed budownictwem niskoemisyjnym

Sesja VI ENERGIA I ŚRODOWISKO

 • Unijna idea gospodarki o obiegu zamkniętym a krajowe bariery związane z ponownym wykorzystaniem materiałów z budowy  i rozbiórek
 • Skutki nowelizacji uooś dla procesu inwestycyjnego
 • Makrootoczenie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i jego wpływ na decyzje inwestycyjne w Polsce
 • Kodeks Dobrych Praktyk dla branży elektroenergetycznej

 

OKRĄGŁE STOŁY

 • Rynek Pracy i Kształcenie
 • Zielone Otwarcie Budownictwa
 • Rada Koordynacyjna Organizacji Przedsiębiorców Budowlanych