KBP 2024 już we wrześniu w Warszawie

Podziel się

Uprzejmie informujemy, iż wyznaczono nowy termin Kongresu Budownictwa Polskiego - 16-17 września 2024 r. Miejsce - Centrum Konferencyjne Muzeum Historii Polski w Warszawie.

W styczniu br. Komitet Organizacyjny KBP, po konsultacjach z Komitetami Programowymi poddał kompleksowej ocenie uwarunkowania, mające istotny wpływ na cele oraz zadania Kongresu. Mając na uwadze zapewnienie najbardziej aktualnej, właściwej reprezentacji wszystkich stron procesów inwestycyjnych, w tym szczególnie strony publicznej, podjęta została wówczas trudna decyzja o zmianie terminu II edycji Kongresu Budownictwa Polskiego.

Organizatorzy uznali, że przeprowadzenie Kongresu w późniejszym terminie zapewni właściwy poziom merytoryczny wydarzenia i pozwoli uniknąć ryzyka debatowania wyłącznie w gronie firm oraz organizacji branżowych. Priorytetem jest bowiem, aby Kongres stanowił źródło najbardziej aktualnej wiedzy i inspiracji dla wszystkich interesariuszy sektora budownictwa i infrastruktury, przedstawicieli świata nauki, administracji rządowej, instytucji i inwestorów publicznych.

Dziś znamy już nowy termin Kongresu Budownictwa Polskiego. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie, w dniach 16-17 września 2024 r. Miejscem spotkania będzie Centrum Konferencyjne Muzeum Historii Polski. 

Wszystkie aktualne informacje dotyczące Kongresu publikowane będą na stronach wydarzenia: www.kongresbudownictwa.eu, www.pzpb.com.pl oraz w mediach społecznościowych Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa i Grupy MTP.