Kongres Budownictwa Polskiego, 12-13.04.2022, Poznań

Podziel się

Proces merytorycznego przygotowywania programu Kongresu Budownictwa Polskiego (12-14 kwietnia 2022) jest wspierany przez Radę Programową KBP. W jej skład zostali powołani najlepsi eksperci, legendy świata nauki, niedoścignieni praktycy oraz decydenci z sektora finansów oraz specjaliści mający faktyczny wpływ na rozwój sektora budownictwa w Polsce.

Przewodniczącym Rady KBP został Dariusz Blocher, członek Rady Nadzorczej Budimex.
V-ce przewodniczącymi Rady KBP są liderzy Komitetów Programowych i Okrągłych Stołów:

– Dobre Prawo, Dobre Budownictwo – prof. dr hab. Przemysław Drapała, kancelaria JDP,
– Innowacje i nowe technologie – dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan WIL Politechnika Warszawska,
– Ekonomia i finanse – dr Damian Kaźmierczak, PZPB,
– Energia i Środowisko – Ewelina Karp-Kręglicka, PSWNA,
– Rynek pracy i kształcenie – Cezary Mączka, Budimex SA,
– Polski Pentagon Budowlany – Krzysztof Mleczak, Grupa Exito Broker,
– Rada Koordynacyjna Organizacji Przedsiębiorców Budowlanych – Józef Zubelewicz, Grupa Erbud SA.

Rezerwujcie swój czas w połowie kwietnia. To wyjątkowe wydarzenie, którego nie można pominąć.