Kongres Budownictwa Polskiego – materiały filmowe

Podziel się

Kongres Budownictwa Polskiego za nami, a my metodycznie realizujemy ustalenia i zadania, które sobie wyznaczyliśmy. Jesteśmy po spotkaniu zamykającym Rady Programowej KBP, pracujemy nad wdrożeniem 19 postulatów kongresowych, wystartowała Rada Koordynacyjna Organizacji Branży Budowlanej. Zachęcamy do obejrzenia pełnej wideo relacji z dwóch dni Kongresu Budownictwa Polskiego, który odbył się w dniach 12-13 kwietnia w Poznaniu, w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Kongres Budownictwa Polskiego 12 kwietnia 2022r. - I dzień

Wystąpienie programowe KBP – Dariusz Blocher, Członek Rady Nadzorczej Budimex SA
Perspektywy makroekonomiczne w okresie po pandemii i w obliczu wojny w Ukrainie – Marek Zuber, Ekonomista, analityk rynków finansowych
Sesja I – DOBRE PRAWO, DOBRE BUDOWNICTWO – Przewodniczący: prof. dr hab. Przemysław Drapała, Kancelaria JDP, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego
Sesja II – EKONOMIA I FINANSE – Przewodniczący: dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego
Sesja III – RYNEK PRACY I KSZTAŁCENIE – Przewodniczący: Przewodniczący: Krzysztof Olewnik, Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Benefitów, Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex SA

 

 

Kongres Budownictwa Polskiego 13 kwietnia 2022r. - II dzień

Sesja IV - BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA W OBECNEJ DEKADZIE - Przewodniczący: Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Sesja V - INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE - Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydz. Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Sesja VI - ENERGIA I ŚRODOWISKO - Przewodnicząca: Ewelina Karp-Kręglicka, V-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Dyrektor Biura zakupów, jakości i ochrony środowiska, Budimex SA