Merytoryczne spotkanie kluczowych przedstawicieli sektora budownictwa!

Podziel się

To tu spotkają się kluczowi przedstawiciele sektora budownictwa. Tematyka Kongresu obejmować będzie zagadnienia dotyczące: Dobrego Prawa, Dobrego Budownictwa; Energii i środowiska; Innowacji i nowych technologii; Rynku pracy i kształcenia czy Ekonomii i finansów.

Obecna sytuacja i perspektywy rozwoju budownictwa, w kontekście ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i Europie, wymagają oceny i nowego, strategicznego podejścia ze strony naszej branży. Bez wątpienia najbliższe lata to okres dużych wyzwań i szans na intensywny rozwój budownictwa i infrastruktury. To niestety także okres istotnych zagrożeń dla naszego, sprawnego funkcjonowania i rozwoju.

Mając powyższe na uwadze Polski Związek Pracodawców Budownictwa we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zwołuje Kongres Budownictwa Polskiego, który odniesie się do tych wyzwań, szans i wskaże największe zagrożenia. Zagrożenia, które już dzisiaj musimy zidentyfikować i zaproponować działania zapobiegające.

Co, wspólnie z inwestorami publicznymi, prywatnymi i interesariuszami branży budowlanej powinniśmy zmienić, aby działać i budować sprawniej?

Odpowiedzi poznamy podczas Kongresu Budownictwa Polskiego w dniach 12-13 kwietnia 2022, na który serdecznie zapraszamy.