Pierwszy dzień Kongresu Budownictwa Polskiego za nami!

Podziel się

Wystartowała pierwsza edycja dwudniowego Kongresu Budownictwa Polskiego. W licznym gronie eksperckim rozpoczęła się dyskusja na temat, jak rynek budowlany będzie wyglądał w najbliższych latach i jak możemy się przygotować do tych zmian.

Place budowy w Polsce po wybuchu wojny w Ukrainie opuściła prawie jedna trzecia pracowników narodowości ukraińskiej. Branża, w której jeszcze przed wojną brakowało ok. 40 proc. pracowników, stanęła przed kolejnym wyzwaniem. Jak wpłynął na nią toczący się konflikt i co czeka rynek budowlany w Polsce w najbliższych latach? O tym dyskutują w Poznaniu uczestnicy i uczestniczki Kongresu Budownictwa Polskiego, który właśnie dziś rozpoczął się w Poznaniu.
Rozpoczęliśmy pierwszą edycję dwudniowego Kongresu Budownictwa Polskiego. Podczas oficjalnego otwarcia głos zabrali Tomasz Kobierski – Prezes Grupy MTP oraz Jan Styliński - Prezes Zarządu PZPB, którzy powitali przybyłych Gości oraz wszystkich oglądających Kongres w transmisji online.
W licznym gronie eksperckim rozpoczęła się dyskusja na temat jak rynek budowlany będzie wyglądał w najbliższych latach i jak możemy się przygotować do tych zmian.
Gościem specjalnym Kongresu był Piotr Uściński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, który podczas wystąpienia odniósł się do problemów naszej gospodarki wobec napływu ludności uchodźczej do Polski.
Wystąpienia prelegentów rozpoczął Dariusz Blocher – członek Rady Nadzorczej Budimex S.A. Tematem prezentacji były kary umowne, brak materiałów, opóźnienia, niedobory kadr, wzrosty cen wyrobów budowlanych – to tylko niektóre problemy sektora budownictwa w obliczu wyzwań w obecnej sytuacji. Polska po kolejnej fali covid-19, w obliczu olbrzymiej fali uchodźców zdała egzamin, ale przed nami szereg trudnych zadań do realizacji. Temat perspektyw makroekonomicznych w obecnej sytuacji gospodarczej kontynuował Marek Zuber - Ekonomista i analityk rynków finansowych, który odniósł się do sytuacji rynków światowych i polityki surowców – węgla, gazu, ropy naftowej, inflacji, zadłużenia Państw, polityki finansowej gigantów światowych oraz kwestii wojny. Skala makro wpływa oczywiście na skalę mikro każdego przedsiębiorstwa. Konkluzją wystąpienia było stwierdzenie, że skuteczny menedżer potrafi odnaleźć się w burzliwej rzeczywistości określanej jako VUCA – skrót wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów z U.S. Army War College na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność),
Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność), Ambiguity (niejednoznaczność).
Każda z wymienionych cech nowej rzeczywistości stanowi wyzwanie dla menedżera i wymaga przemyślanego podejścia.
Tematem pierwszej sesji Kongresu było Dobre prawo - dobre budownictwo. Paneliści pod przewodnictwem prof. dr hab. Przemysława Drapały z Kancelaria JDP pochylili się nad 3 kluczowymi aspektami:
✅ Pierwszy panel „Nowe Prawo Zamówień Publicznych – ocena z perspektywy sektora” otworzył Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Zagadnienie komentowali: Mariusz HaładyjPrezes Prokuratorii Generalnej RP , Dariusz Koba – ekspert ds. zamówień publicznych oraz Piotr NowakDyrektor Biura Prawnego TORPOL
✅ Drugi panel sesji dotyczył „Ugodowego rozstrzygania sporów między zamawiającymi a wykonawcami i wpływie wojny w Ukrainie na realizowane kontrakty”. Temat omówili eksperci: Mariusz Haładyj – Prezes Prokuratorii Generalnej RP, Agnieszka Wickel - Dyrektor Dept. Prawnego i Zamówień Publicznych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA], Agnieszka KlajdaDyrektor ds. Obsługi Prawnej Inwestycji Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Piotr KledzikPrezes Zarządu PORR S.A. oraz Mariusz RymarzKierownik Dz. Prawnego Mota-Engil Central Europe S.A.
✅ Uczestnicy trzeciego panelu omówili przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym i nowe prawo budowlane. Wśród panelistów znaleźli się: Przemysław Dziąg – radca prawny Polski Związek Firm Deweloperskich, Mariusz Ścisło – pełnomocnik ZG SARP ds. legislacji, Artur MarciniakZ-ca Dyrektora Dept. Planowania Przestrzennego w Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz dr Joanna Dziedzic – Bukowska z Towarzystwa Urbanistów Polskich.

II sesja Kongresu Budownictwa Polskiego zatytułowana Ekonomia i finanse, którą prowadził: Kazimierz Krupa Dyrektor Zarządzający w Kancelarii Drawbridge. Zaproszeni goście dyskutowali na tematy związane z następującymi obszarami:

  • Odpływ pracowników z Ukrainy
  • Kolejna fala zwyżek cen materiałów budowlanych
  • Niedobór materiałów
  • Wzrost stóp procentowych
  • Ryzyko fali upadłości w sektorze budownictwa
  • Zaostrzenie polityki gwarancyjnej i kredytowej przez instytucje finansowe
  • Wyhamowanie inwestycji
Sesja III – Rynek Pracy i kształcenie pod przewodnictwem Krzysztofa Olewnika, Dyrektora Biura Wynagrodzeń i Benefitów Budimex S.A. Wstępem do dyskusji był materiał zaprezentowany przez dr inż. Krzysztofa Kaczorka z Politechniki Warszawskiej  i dr inż. Jarosława Górskiego z Politechniki Bydgoskiej.
✅ Wśród panelistów znaleźli się: Michał Wysłocki – ekspert prawa zatrudniania cudzoziemców, Wysłocki Immigration Law Service, Piotr Bartosiak – Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawododowego w Ministerstwo Edukacji i Nauki, Janusz KomurkiewiczCzłonek Zarządu FAKRO, Cezary Mączka – ekspert rynku pracy, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz dr inż. Jerzy Świniański – Pełnomocnik Zarządu Keller Polska.
✅ Tematem dyskusji była kondycja i organizacja szkolnictwa branżowego, rola wyższych uczelni technicznych w kształceniu inżynierów zgodnie z potrzebami biznesu oraz wizerunek branży budowlanej, jako potencjalnego pracodawcy. Ciekawym punktem spotkania była prezentacja wyników unikalnego badania wizerunku sektora i jego odbioru przez różne grupy społeczne.