Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości objęła patronatem honorowym Kongres Budownictwa Polskiego

Podziel się

Z pasji do gospodarki, odpowiedzialnie dla biznesu - to misja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Te idee przyświecają również organizacji Kongresu Budownictwa Polskiego w Poznaniu, dlatego niezwykle cieszy nas wsparcie PARP i objęcie wydarzenia patronatem honorowym.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Wizja działalności PARP - Agencja rozwija polską przedsiębiorczość przez innowacje i odkrywanie nowych kierunków rozwoju. Stale udoskonala sposób realizacji zadań testując i wdrażając innowacyjne metody działania. Współpracuje w tym zakresie z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi w ekosystemie innowacji w Polsce i za granicą.