Przedstawiamy prelegentów II edycji Kongresu Budownictwa Polskiego

Podziel się

Dwa dni debat, sześć bloków tematycznych, pięć Okrągłych Stołów, ponad 60 ekspertów. Tak w liczbach kształtuje się II edycja organizowanego we wrześniu w warszawskim Muzeum Historii Polski Kongresu Budownictwa Polskiego, nad którego przygotowaniem czuwa Komitet Organizacyjny i Rada Programowa. Na ich czele stanęli wybitni eksperci, naukowcy oraz praktycy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem inspirują uczestników wydarzenia do pogłębionych analiz i realnych rekomendacji.

Dwudniowe wydarzenie podzielone zostało na sześć sesji tematycznych oraz debaty w ramach okrągłych stołów. 

Tematy sesji to:

Budownictwo i infrastruktura

 • Makroekonomia polskiego sektora budownictwa – ocena aktualnej sytuacji, projekcje krótko- i średnioterminowe. 
 • Zrównoważone budownictwo – co nas czeka? Więcej szans, czy zagrożeń?
 • Eksport polskich usług budowlanych; kompetencje i zasoby polskich firm budowlanych; kierunki ekspansji. 
 • Koniec funduszy spójności – czy powstaje nowa strategia finansowania rozwoju infrastruktury?
 • Ochrona polskiego rynku budownictwa - czy nadal powinniśmy być najbardziej otwartym rynkiem w Europie?
 • Inwestycje w obszarze budownictwa i infrastruktury – strategiczne projekty na najbliższe lata.
 • Polityka mieszkaniowa rządu; rozwój budownictwa przemysłowego; nowe segmenty - budownictwo militarne, budownictwo energetyczne z uwzględnieniem energii jądrowej.

Dobre prawo, dobre budownictwo

 • Nowe otwarcie w publicznych kontraktach budowlanych – oczekiwania wykonawców vs. możliwości zamawiających.
 • Ocena ustawy PZP po 3 latach obowiązywania. Czy konieczna jest ochrona polskiego rynku przed wykonawcami spoza UE?
 • Jak usprawnić obecny system rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych (komisje rozjemstwa, mediacje, arbitraż, sądy powszechne)?

Ekonomia i finanse

 • Źródła finansowania działalności dużych spółek budowlanych: banki, giełda, fundusze private equity.
 • Konsolidacja rodzimego rynku budowlanego, czyli transakcje M&A w polskim budownictwie.
 • Gwarancje finansowe dla rynku budowlanego – rynek ubezpieczeniowy, reasekuracyjny i bankowy; plany państwowego programu regwarancji.
 • Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych: fundusze krajowe, kapitał międzynarodowy i formuła PPP, prefinansowanie ze środków własnych – szanse i zagrożenia.
 • Finansowanie nowych technologii w budownictwie: perspektywa startupu ConTech vs. spółki budowlanej vs. funduszu VC.

Energia i środowisko

 • Wpływ regulacji przetwarzania odpadów na rynek ‎budowlany.
 • Wpływ regulacji ESG na łańcuch dostaw.
 • CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) - skutki mechanizmu wyrównania cen na granicach dla przedsiębiorstw.
 • CSDDD (ang. Corporate Sustainability Due Diligence Directive) - wyzwania dla przedsiębiorstw w kontekście poszanowania praw człowieka i aspektów środowiskowych.
 • Ryzyka dla przedsiębiorstw wynikające z niespełnienia składanych deklaracji środowiskowych (Greenwashing).
 • Transformacja energetyczna w Polsce - wyzwania, perspektywa w ujęciu inwestycyjnym.
 • Dostosowanie sieci dystrybucyjnej do przesyłu zielonej energii.
 • NABE – czy i w jaki sposób odciąży spółki energetyczne na rynku, czy dojdzie do uwolnienia inwestycji?
 • Udział firm polskich w projektach offshore.
 • Rynek i model ESCO.

Rynek pracy i kształcenie

 • Strategiczny program poprawy wizerunku branży.
 • Rola kobiet w budownictwie - wyrównywanie szans.
 • Bezpieczeństwo pracy – stan aktualny i programy jego poprawy.
 • Szkolnictwo zawodowe – czy jest szansa na nowoczesne i praktyczne nauczanie zawodu?

Innowacje i nowe technologie

 1. Mierniki innowacji, jednostkowe dopuszczenia, ochrona IP, analiza ryzyka rozwoju technologii i jej wdrożenia.
 2. Kluczowe obszary rozwoju budownictwa (cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja, IoT, budownictwo modułowe, termomodernizacja).
 3. Inwestorzy, jako siła napędowa rozwoju - prorozwojowe argumenty kierowane do państwowych i prywatnych zamawiających wspierających procesy wdrożeń innowacji.

Okrągłe stoły zostaną natomiast poświęcone takim kwestiom jak:

 • Budownictwo energetyczne
 • Dobre prawo, dobre budownictwo
 • Kształcenie i wizerunek
 • Rola kobiet w budownictwie - wyrównywanie szans
 • Okrągły stół projektantów, inżynierów i wykonawców

Natomiast wśród prelegentów, panelistów oraz ekspertów biorących udział we wskazanych wyżej sesjach, znajdą się m.in.:

 • Prof. dr hab. Przemysław Drapała – Kancelaria JDP, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Artur Popko, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Budimex SA
 • Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Tomasz Żuchowski – Prezes Zarządu KOBYLARNIA SA, były Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
 • Dr Marcin M. Kruk – Dyrektor Instytutu, Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny
 • Jerzy Karwelis – Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu, Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
 • Dariusz Blocher – Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego, Prezes Zarządu UNIBEP SA
 • Dr inż. Krzysztof Kaczorek – Dyrektor Centrum Analiz Budowlanych - Instytut Badań Stosowanych, Pełnomocnik Dziekana Wydz. Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
 • Marek Budzisz – analityk, think tank Strategy&Future
 • Marek Zuber – ekonomista, wykładowca Executive MBA - Akademia WSB, analityk i doradca finansowy
 • Dr Damian Kaźmierczak – Członek Zarządu, Główny Ekonomista, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Jan Styliński – Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Janusz Władyczak – Prezes Zarządu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
 • Anna Łopaciuk – Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Adrian Furgalski – Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Jordan Zafirow – Partner, Kancelaria WKB
 • Tomasz Darowski – Partner, Kancelaria DZP
 • Waldemar Wójcik – Członek Zarządu, Strabag sp. z o.o.
 • Wojciech Trojanowski - Członek Zarządu, Strabag sp. z o.o.
 • Konrad Płochocki – Wiceprezes Zarządu, Polski Związek Firm Deweloperskich
 • Ewelina Karp-Kręglicka – Wiceprezes Zarządu PSWNA, Dyrektor Biura Zakupów, Jakości i Środowiska, Budimex SA
 • Cezary Łysenko – Członek Zarządu, Budimex SA
 • Piotr Kledzik – Prezes Zarządu PORR SA
 • Jakub Chojnacki – Wiceprezes Zarządu, PORR SA
 • Wiktor Piwkowski, PIWKOWSKI WIKTOR C&M
 • Błażej Madejski - Dyrektor Generalny Victor Energy
 • Przemysław Janiszewski - Przewodniczący Komitetu Energii PZPB
 • Konrad Wyrwas – Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa