Przedstawiamy prelegentów II edycji Kongresu Budownictwa Polskiego

Podziel się

2 dni debat, 6 bloków tematycznych oraz 50 ekspertów. Tak w liczbach kształtuje się II edycja Kongresu Budownictwa Polskiego, nad którego przygotowaniem czuwa pięć Komitetów Tematycznych. Na ich czele stanęli wybitni eksperci, naukowcy oraz praktycy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem inspirują uczestników wydarzenia do pogłębionych analiz i realnych rekomendacji.

Dwudniowe wydarzenie podzielone zostało na sześć sesji tematycznych oraz debaty w ramach okrągłych stołów. 

Tematy sesji to:

 • Infrastruktura i budownictwo w Polsce - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy. Krótko i średnioterminowa perspektywa dla polskiego rynku budownictwa. Kapitał międzynarodowy i firmy zagraniczne na rynku budownictwa polskiego. Ochrona polskiego rynku usług budowlanych. Eksport polskich usług i materiałów  budowlanych. Konkurencja rynku ukraińskiego.
 • Innowacje i nowe technologie w budownictwie i infrastrukturze. Robotyzacja, cyfryzacja, prefabrykacja, bud. modułowe i prefabrykowane, sztuczna inteligencja – perspektywy, oczekiwania, rzeczywistość.
 • Klimat i środowisko. Polityka klimatyczna UE i Polski – wyzwania, szanse i zagrożenia.
 • Dobre prawo – dobre budownictwo. Najważniejsze zmiany prawne na rynku budowlanym 2021 – 2023; Wyzwania dla generalnych wykonawców na lata 2024-2026; Nowe otwarcie w publicznych kontraktach budowlanych – oczekiwania wykonawców odnośnie zmian prawnych i możliwości zamawiających.
 • Ekonomia i finanse obszaru budownictwa i infrastruktury. Rozwój polskich firm budowlanych w perspektywie 10-15 lat; Źródła finansowania firm budowlanych: banki, giełda, fundusze private equity; Gwarancje dla rynku budowlanego – ubezpieczenia, reasekuracje; Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych: fundusze krajowe, kapitał międzynarodowy, PPP; Finansowe bariery związane z wykorzystaniem nowych technologii w budownictwie: perspektywa startupu vs. firmy budowlanej; finansowanie startupów w budownictwie.
 • Zagrożenia na rynku pracy i kształcenia kadr. Strategiczny program poprawy wizerunku budownictwa.

Okrągłe stoły zostaną natomiast poświęcone takim kwestiom jak:

 • Kobiety w budownictwie – wyrównywanie szans.
 • Polityka klimatyczna UE i Polski – transformacja energetyczna - wyzwania, szanse i zagrożenia.
 • Dobre prawo – dobre budownictwo. Polskie budownictwo XXI w – nowe standardy umów o roboty budowlane. Budownictwo – „etyka” biznesu. PZP i ochrona polskiego rynku budowlanego – waloryzacje, certyfikacje, etc.
 • Zagrożenia na rynku pracy i kształcenia kadr. Strategiczny program poprawy wizerunku budownictwa.

Natomiast wśród prelegentów, panelistów oraz ekspertów biorących udział we wskazanych wyżej sesjach, znajdą się m.in.:

 • Prof. dr hab. Przemysław Drapała – Kancelaria JDP, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego - Akademia Leona Koźmińskiego
 • Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Tomasz Żuchowski – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
 • Dr Marcin M. Kruk – Dyrektor Instytutu, Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny
 • Arnold Bresch – Członek Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe SA
 • Jerzy Karwelis – Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu, Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
 • Dariusz Blocher – Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego, Prezes Zarządu UNIBEP SA
 • dr inż. Krzysztof Kaczorek – Dyrektor Centrum Analiz Budowlanych - Instytut Badań Stosowanych, Pełnomocnik Dziekana Wydz. Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
 • Marek Budzisz – analityk, think tank Strategy&Future
 • Marek Zuber – ekonomista, wykładowca Executive MBA - Akademia WSB, analityk i doradca finansowy
 • dr Damian Kaźmierczak – Członek Zarządu, Główny Ekonomista, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Jan Styliński – Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Janusz Władyczak – Prezes Zarządu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
 • Anna Łopaciuk – Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Adrian Furgalski – Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Jordan Zafirow – Partner, Kancelaria WKB
 • Tomasz Darowski – Partner, Kancelaria DZP
 • Waldemar Wójcik – Członek Zarządu, Strabag sp. z o.o.
 • Konrad Płochocki – Wiceprezes Zarządu, Polski Związek Firm Deweloperskich
 • Ewelina Karp-Kręglicka – Wiceprezes Zarządu PSWNA, Dyrektor Biura Zakupów, Jakości i Środowiska, Budimex SA
 • Cezary Łysenko – Członek Zarządu Budimex SA
 • Piotr Kledzik – Prezes Zarządu PORR SA
 • Jakub Chojnacki – Wiceprezes Zarządu PORR SA
 • Konrad Wyrwas – Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa