Sześć obszarów tematycznych KBP

Podziel się

„Co należy w branży budowlanej zmienić, aby działać i budować sprawniej?” – to motyw przewodni Kongresu Budownictwa Polskiego, w którym wezmą udział kluczowi przedstawicieli sektora budowlanego i branż towarzyszą-cych, naukowcy i przedstawiciele administracji państwowej. Dyskutować będą o głównych problemach i wyzwaniach polskich firm z sektora budownictwa.

Główne obszary tematyczne

Proces przygotowania Kongresu przebiega w oparciu o prace Komitetów Obszarowych, na czele których stanęli wybitni eksperci, naukowcy, praktycy. Dwudniowe wydarzenie podzielone zostało na sześć sesji tematycznych oraz debaty w ramach okrągłych stołów. Tematy sesji to:

  • Dobre prawo, dobre budownictwo – poświęcona m.in. nowemu Prawu Zamówień Publicznych;
  • Ekonomia i finanse – czyli m.in. o źródłach finansowania inwestycji publicznych i prywatnych po 2030 r., Polskim Ładzie i relacji branży budowlanej z bankami oraz ubezpieczycielami;
  • Rynek pracy i kształcenie – poświęcona m.in. organizacji szkolnictwa branżowego i roli wyższych uczelni technicznych w kształceniu inżynierów odpowiadających na potrzeby biznesu
  • Budownictwo i infrastruktura w obecnej dekadzie
  • Innowacje i nowe technologie – tu będzie mowa o BIM – technologiach, wdrażaniach i aspektach prawnych; śladzie węglowym i wdrażaniu innowacyjnych materiałów i technologii;
  • Energia i środowisko – dotycząca m.in. unijnej idei gospodarki o obiegu zamkniętym i krajowych barier związanych z ponownym wykorzystaniem materiałów z budów i rozbiórek.

Ponadto, mając na uwadze ostatnie wydarzenia w Ukrainie i ich wpływ na kondycję branży budowlanej, w każdej sesji Kongresu znajdą się odniesienia do potencjalnych zagrożeń oraz propozycje rozwiązań, mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków obecnej sytuacji dla polskich przedsiębiorstw.