Zapraszamy na KBP już w kwietniu!

Podziel się

Nadrzędnym celem Kongres Budownictwa Polskiego jest pogłębiona analiza szans i zagrożeń ekonomicznych oraz prawnych dla rozwoju branży, przyjęcie wynikających z niej konkluzji, w oparciu o które zostaną określone rekomendacje rozwiązań systemowych.

Kongres Budownictwa Polskiego to nadzwyczajne dwudniowe spotkanie przedstawicieli sektora budownictwa i branż towarzyszących, obejmujące cykl debat, wykładów i obrad z udziałem liderów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów oraz przedstawicieli sektora finansów, ubezpieczeń i administracji państwowej, mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne naszego kraju.

ZAPRASZAMY JUŻ W DNIACH 12-13 KWIETNIA 2022 DO POZNANIA!

Organizatorami wydarzenia są: Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Grupa MTP.