O Kongresie

Podziel się

Kongres Budownictwa Polskiego to dwudniowe spotkanie przedstawicieli sektora budownictwa i branż towarzyszących, obejmujące cykl wykładów, paneli i obrad z udziałem liderów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów oraz przedstawicieli sektora finansów, ubezpieczeń i administracji państwowej i samorządowej.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty, prowadzone będą rozmowy o segmentach najistotniejszych dla polskiej gospodarki – budownictwie drogowym, kubaturowym, kolei, hydrotechnice, energetyce i ochronie środowiska.

Proces przygotowania Kongresu przebiega w oparciu o prace pięciu Komitetów Tematycznych, na czele których stanęli wybitni eksperci, naukowcy, praktycy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem inspirują uczestników do pogłębionych analiz i realnych rekomendacji.

Poza plenarnymi sesjami tematycznymi odbędą się spotkania w formie okrągłych stołów, poświęcone kluczowym problemom branży budowlanej: polityce klimatycznej UE i Polski oraz transformacji energetycznej, roli kobiet w budownictwie, ochronie polskiego rynku budowlanego w kontekście certyfikacji wykonawców, waloryzacji aż wreszcie sytuacji na rynku pracy z rekomendacją strategii poprawy wizerunku sektora budownictwa.

Opracowywane obszary to:

  • Budownictwo i infrastruktura
  • Dobre prawo, dobre budownictwo
  • Ekonomia i finanse
  • Energia i środowisko
  • Rynek pracy i kształcenie
  • Innowacje i nowe technologie


- Kongres Budownictwa Polskiego to wydarzenie, które stanowi doskonałą platformę dla profesjonalistów branży budowlanej, gromadząc ekspertów, przedsiębiorców i decydentów. W trakcie Kongresu możemy oczekiwać inspirujących prezentacji, interaktywnych paneli dyskusyjnych oraz niepowtarzalnej okazji do budowania relacji biznesowych. Dzięki naszym starannie dobranym prelegentom i tematom związanym z kluczowymi zagadnieniami przyszłości rynku budowlanego, druga edycja Kongresu Budownictwa Polskiego zapewni uczestnikom wartościową wiedzę oraz nowe perspektywy rozwoju w dynamicznie zmieniającym się polskim budownictwie – mówi Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Organizatorami Kongresu Budownictwa Polskiego są: Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Grupa MTP.