Obszary tematyczne KBP

Podziel się

Ponad 50 panelistów Kongresu Budownictwa Polskiego 2024 poruszy tematy z sześciu obszarów tematycznych.

Budownictwo i infrastruktura

Makroekonomia polskiego sektora budownictwa – ocena aktualnej sytuacji, projekcje krótko- i średnioterminowe

Zrównoważone budownictwo – co nas czeka? Więcej szans, czy zagrożeń?

Eksport polskich usług budowlanych; kompetencje i zasoby polskich firm budowlanych; kierunki ekspansji,

Koniec funduszy spójności – czy powstaje nowa strategia finansowania rozwoju infrastruktury?

Ochrona polskiego rynku budownictwa - czy nadal powinniśmy być najbardziej otwartym rynkiem w Europie?

Inwestycje w obszarze budownictwa i infrastruktury – strategiczne projekty na najbliższe lata

Polityka mieszkaniowa rządu; rozwój budownictwa przemysłowego; nowe segmenty - budownictwo militarne, budownictwo energetyczne z uwzględnieniem energii jądrowej

Dobre Prawo, Dobre Budownictwo

Nowe otwarcie w publicznych kontraktach budowlanych – oczekiwania wykonawców vs. możliwości zamawiających

Ocena ustawy PZP po 3 latach obowiązywania. Czy konieczna jest ochrona polskiego rynku przed wykonawcami spoza UE?

Jak usprawnić obecny system rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych (komisje rozjemstwa, mediacje, arbitraż, sądy powszechne)?

Ekonomia i finanse

Źródła finansowania działalności dużych spółek budowlanych: banki, giełda, fundusze private equity

Konsolidacja rodzimego rynku budowlanego, czyli transakcje M&A w polskim budownictwie

Gwarancje finansowe dla rynku budowlanego – rynek ubezpieczeniowy, reasekuracyjny i bankowy; plany państwowego programu regwarancji

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych: fundusze krajowe, kapitał międzynarodowy i formuła PPP, prefinansowanie ze środków własnych – szanse i zagrożenia

Finansowanie nowych technologii w budownictwie: perspektywa startupu ConTech vs. spółki budowlanej vs. funduszu VC

Energia i Środowisko

Wpływ regulacji przetwarzania odpadów na rynek ‎budowlany

Wpływ regulacji ESG na łańcuch dostaw

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) - skutki mechanizmu wyrównania cen na granicach dla przedsiębiorstw

CSDDD (ang. Corporate Sustainability Due Diligence Directive) - wyzwania dla przedsiębiorstw w kontekście poszanowania praw człowieka i aspektów środowiskowych

Ryzyka dla przedsiębiorstw wynikające z niespełnienia składanych deklaracji środowiskowych (ang. Greenwashing)

Transformacja energetyczna w Polsce - wyzwania, perspektywa w ujęciu inwestycyjnym

Dostosowanie sieci dystrybucyjnej do przesyłu zielonej energii

NABE – czy i w jaki sposób odciąży spółki energetyczne na rynku, czy dojdzie do uwolnienia inwestycji?

Udział firm polskich w projektach offshore

Rynek i model ESCO

Rynek pracy i kształcenie

Strategiczny program poprawy wizerunku branży

Rola kobiet w budownictwie - wyrównywanie szans

Bezpieczeństwo pracy – stan aktualny i programy jego poprawy

Szkolnictwo zawodowe – czy jest szansa na nowoczesne i praktyczne nauczanie zawodu?

Innowacje i nowe technologie

Mierniki innowacji, jednostkowe dopuszczenia, ochrona IP, analiza ryzyka rozwoju technologii i jej wdrożenia

Kluczowe obszary rozwoju budownictwa (cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja, IoT, budownictwo modułowe, termomodernizacja)

Inwestorzy, jako siła napędowa rozwoju - prorozwojowe argumenty kierowane do państwowych i prywatnych zamawiających wspierających procesy wdrożeń innowacji