Okrągłe Stoły KBP

Podziel się

W ramach Kongresu Budownictwa Polskiego 2024 w Warszawie, odbędą się - poza sesjami obszarowymi - spotkania w formie okrągłych stołów, poświęcone kluczowym problemom branży budowlanej.

Okrągły Stół „Budownictwo Energetyczne”

Moderatorzy

Błażej Madejski, Dyrektor Generalny Victor Energy

Przemysław Janiszewski, Przewodniczący Komitetu Energii PZPB

Udział polskich firm w transformacji energetycznej – sytuacja na rynku usług w budownictwie energetycznym

 • Kryzys firm wykonawczych w obszarze energetyki - groźba upadłości wykonawców lub ich wycofywania się z rynku energetycznego
 • Zagrożenia w branży energetycznej – podwyższone ryzyka w zapisach w kontraktach z obszaru energetyki
 • Wzmocnienie polskich firm energetycznych – budowanie kompetencji, w tym kompetencji w energetyce jądrowej
 • Symetryczne relacje w realizacji kontraktów w budownictwie energetycznym
 • Brak przestrzegania i skuteczności w realizacji uzgodnionych między inwestorami i wykonawcami postanowień „Kodeksu dobrych praktyk dla branży elektroenergetycznej”
 • Konieczne działania na poziomie regulacyjnym, poprzez skuteczne regulacje dotyczące wszystkich sektorów inwestycji energetycznych
 • Konkluzje i postulaty. Rekomendacja Uchwały II Kongresu Budownictwa Polskiego


Okrągły Stół „Dobre Prawo – Dobre Budownictwo”

Moderator

Tomasz Darowski, Kancelaria DZP

Zbudujmy lepsze prawo – potrzeba zmiany przepisów Kodeksu cywilnego o robotach budowlanych

Dlaczego zmiany prawa są potrzebne? Jakie powinny być kierunki zmian? Cele:

 • Określenie kluczowych obszarów, w których należy zmienić prawo,
 • Opracowanie rekomendacji dla ustawodawcy dotyczących kierunków zmian
 • Zwiększenie świadomości na temat wyzwań i potrzeb branży budowlanej
 • Zainicjowanie dialogu między różnymi środowiskami zaangażowanymi w proces budowlany
 • Konkluzje i postulaty. Rekomendacja Uchwały II Kongresu Budownictwa Polskiego


Okrągły Stół „Kształcenie i Wizerunek”

Moderatorzy

Magdalena Lewandowska, Dyrektor Biura PZPB

Dr inż. Krzysztof Kaczorek, Dyrektor Centrum Analiz Budowlanych Instytutu Badań Stosowanych, Politechnika Warszawska

Konrad Wyrwas, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju PZPB

Poprawa wizerunku budownictwa i kształcenie zawodowe

 • Strategiczny Programu Poprawy Wizerunku Branży Budowlanej
 • Dyskusja nad modelem finansowania programu przez całe środowisko budownictwa, rekomendacja dla uchwały Kongresu Budownictwa Polskiego w tym zakresie
 • Analiza stanu i aktualnego poziomu kształcenia zawodowego oraz rekomendacja Uchwały II Kongresu Budownictwa Polskiego


Okrągły Stół „Rola Kobiet w Budownictwie”

Moderatorzy

Wiktor Piwkowski, ekspert ds. rynku budownictwa i infrastruktury, Fundacja PZITB

Anna Oleksiewicz, Prezes Zarządu ZOPI, Wspólnik Zarządzający Kancelarii HOOGELLS Oleksiewicz

 • Równość płac kobiet i mężczyzn
 • Udział kobiet w procesach zarządczych
 • Mobbing i wykluczenia
 • Konkluzje i postulaty. Rekomendacja Uchwały II Kongresu Budownictwa Polskiego


Okrągły Stół Projektantów i Wykonawców

Moderator

Arkadiusz Merchel, Wiceprezes ZOPI, Multiconsult Polska

Paneliści

Anna Oleksiewicz - Prezes Zarządu ZOPI, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria HOOGELLS Oleksiewicz

Marek Rytlewski, Przewodniczący Rady ZOPI, Prezes Zarządu, Transprojekt Gdański

Projektowanie inżynieryjne  -  relacje  projektantów  z inwestorami i generalnymi wykonawcami

 • Kodeks Dobrych Praktyk Projektantów i Generalnych Wykonawców – co dalej z dokumentem?
 • Wspólne działania Generalnych Wykonawców i Projektantów w kierunku zmian regulacyjnych i systemowych, usuwających bariery w procesie inwestycyjnym w celu jego usprawnienia oraz poprawiających warunki realizacji inwestycji
 • Waloryzacja umów pomiędzy Projektantem a Generalnym Wykonawcą
 • Wzór umowy na projektowanie wraz z TER w systemie „Projektuj i Buduj”
 • Konkluzje i postulaty. Rekomendacja Uchwały II Kongresu Budownictwa Polskiego