Komitety Programowe Kongresu

Podziel się

Proces przygotowania Kongresu przebiega w oparciu o prace pięciu Komitetów Obszarowych, na czele których stanęli wybitni eksperci, naukowcy, praktycy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem inspirują uczestników do pogłębionych analiz i realnych rekomendacji.

Zadania Obszarowych Komitetów Programowych:

 • Ocena aktualnej sytuacji w przedmiotowym obszarze
 • Przygotowanie strategicznych, konkretnych propozycji w przedmiotowych obszarze
 • Propozycje osób z branży oraz osób reprezentujących instytucje publiczne i interesariuszy branży do prac w poszczególnych Komitetach
 • Przygotowanie wraz z Komitetem Wykonawczym scenariusza i obsady personalnej debaty plenarnej we właściwym dla Komitetu Programowego obszarze
 • Bieżąca prezentacja wyników prac Komitetu i zawartych w nich ocen, analiz, propozycji, etc.

Ramy programowe przygotowywane przez powyższe Komitety:

Ramy Programowe Kongresu

Uczestnicy prac Komitetów Tematycznych

Dobre Prawo, Dobre Budownictwo

Przewodniczący - Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego, kancelaria JDP,

Członkowie:

 • Piotr Faryna, Railway Business Forum
 • Maciej Gładyga, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Agnieszka Klajda, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • Włodzimierz Mucha, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • Piotr Nowak, TORPOL S.A.
 • Konrad Płochocki, Polski Związek Firm Deweloperskich
 • Mariusz Rymarz, Mota-Engil Central Europe S.A.
 • Jan Styliński, PZPB
 • Michał Wrzosek, PERI

 

Innowacje i nowe technologie

Przewodniczący - Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydz. Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,

Członkowie:

 • Andrzej Czapczuk, FBI Tasbud
 • Przemysław Dziąg, Polski Zwiazek Firm Deweloperskich
 • Robert Geryło, ITB
 • Leszek Gołąbiecki, Unibep
 • Przemysław Janiszewski, Unibep
 • Krzysztof Kaczorek – Politechnika Warszawska, Wydz. Inż. Lądowej
 • Marta Kadela
 • Zbigniew Kotlarek – Polski Kongres Drogowy
 • Marcin Kruk, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Sieć Łukasiewicz
 • Przemysław Kuśmierczyk, Budimex
 • Bohdan Lisowski, SARP
 • Sławomir Mikuła – Amage Systems
 • Paweł Pichniarczyk, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Sieć Łukasiewicz
 • Wiktor Piwkowski, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

 

Ekonomia i finanse

Przewodniczący - dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku  Pracodawców Budownictwa, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego,

Uczestnicy:

 • Piotr Bienias, Mota Engil
 • Jakub Chojnacki, PORR
 • Robert Dębecki, KUKE
 • Joanna Domańska, Interrisk
 • Przemysław Dziąg, Polski Związek Firm Deweloperskich
 • Piotr Galas, PKO BP
 • Anna Glanowska-Szpor, ING Bank Śląski
 • Maciej Gładyga, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Norbert Jeziołowicz, Związek Banków Polskich
 • Zbigniew Kamecki, Budimex
 • Adam Kosiński, Ergo Hestia
 • Krzysztof Mleczak, Exito Broker
 • Anna Łopaciuk, BGK
 • Andrzej Puta, Euler Hermes

 

Energia i Środowisko

Przewodniczący - Ewelina Karp-Kręglicka, vce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Dyrektor ds. jakości Budimex

Uczestnicy:

 • Przemysław Dziąg, Polski Związek Firm Deweloperskich
 • Artur Gaszewski, Keller
 • Przemysław Janiszewski, Unibep, Komitet Energii PZPB
 • Norbert Jeziołowicz, Związek Banków Polskich
 • Ewelina Karp-Kręglicka, Budimex
 • Zbigniew Kledyński, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Janusz Komurkiewicz, Związek Polskie Okna i Drzwi
 • Włodzimierz Mucha, Polskie Sieci Elektroenergetyczne
 • Monika Silva, IGEOS

 

Rynek pracy i kształcenie

Przewodniczący - Cezary Mączka, Członek Zarządu Budimex SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

Uczestnicy:

 • Krystyna Boczkowska, Fundacja Liderek Biznesu
 • Artur Gaszewski, Keller
 • Beata Hajduk, PERI
 • Krzysztof Kaczorek, Politechnika Warszawska, Wydz. Inż. Lądowej
 • Zbigniew Kledyński, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Krzysztof Kozioł, PERI
 • Magdalena Lewandowska, PZPB
 • Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska - EcoCoach
 • Andrzej Minasowicz, Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Budownictwa
 • Krzysztof Olewnik, Budimex
 • Monika Pawłowska
 • Michał Wrzosek, PERI
 • Michał Wysłocki, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy
 • Józef Zubelewicz, PZPB