Okrągłe Stoły

Podziel się

Obrady Okrągłych Stołów będą się toczyły równolegle do obrad plenarnych, wyprzedzając sesje plenarne poświęcone przedmiotowemu tematowi. Dzięki temu najważniejsze problemy i wnioski z obrad Okrągłych Stołów będą zaprezentowane podczas obrad plenarnych w określonym obszarze tematycznym.

Okrągły Stół - Rynek Pracy i Kształcenie

Przewodniczący: Krzysztof Olewnik, Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Benefitów, Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex SA

Paneliści:

- Michał Wysłocki, Prawnik, Ekspert prawa zatrudniania cudzoziemców, właściciel Wysłocki Immigration Law Service

- dr inż. Jarosław Górecki, Adiunkt, Wydz. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich.

- dr inż. Krzysztof Kaczorek, Pełnomocnik Dziekana, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

 

Uczestnicy:

 • Anna Karyś-Sosińska, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi , Budimex SA
 • Piotr Kledzik, Prezydent Porozumienia dla bezpieczeństwa, Prezes Zarządu PORR SA
 • Agnieszka Stańczyk, Head of SC Human Resources/ Proxy PORR SA
 • Izabela Ciemięga, Dyrektor Personalny, Mota-Engil Central Europe
 • Aneta Andruszkiewicz, Dyrektor Personalny, UNIBEP
 • Beata Hajduk, Kierownik Działu Personalnego, PERI
 • Tomasz Dziekanowski, Compensation and Benefits Manager, Skanska
 • Krzysztof Olewnik, Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Benefitów, Budimex SA
 • Monika Wiśniewska-Pietruszka, Dyrektor Personalny Obszaru Operacyjnego Produkcji, Budimex SA
 • Monika Pawłowska, Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń, Budimex SA
 • Krzysztof Pasternak, HR Business Partner, PORR
 • Michał Wrzosek, Rzecznik Prasowy Budimex

 

Okrągły Stół - Zielone Otwarcie Budownictwa

Przewodnicząca: Angelika Szufel, Adwokat, Senior Associate w Praktyce Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w Kancelarii CMS

Prowadzący:

- Marcin Bejm, Adwokat, Partner kierujący Praktyką Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w Kancelarii CMS

- Wojciech Homik, Dyrektor Generalny Layher sp. z o.o.

- Jerzy Karwelis, Kierownik Działu Relacji z Partnerami Strategicznymi, Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

- Jarosław Miziołek, Prezes Zarządu Arcadis sp. z o.o.

- Joanna Plaisant, Zastępca Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju Arcadis sp. z o.o.

 

 • ESG – raportowanie i strategie zrównoważonego rozwoju
 • Europejski Zielony Ład – cele europejskiej taksonomii i ich wpływ na rynek infrastrukturalny
 • Konieczny zakres transformacji rynku budowlanego celem zachowania dostępu do rynków zagranicznych oraz instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych

 

Uczestnicy:

 • Bartosz Tokarski, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB
 • Monika Czokajło, Dyrektor Biura Ryzyka ESG, BGK
 • Anna Burza, Kierownik Zespołu Polityki Ekologicznej, ESG i Taksonomii, BOŚ
 • Sławomir Kiszycki, W-ce Prezes Zarządu, Unibep SA
 • Jakub Chojnacki, CFO, PORR
 • Cezary Saganowski, Prezes Zarządu, Egis Poland Sp. z o.o.
 • Andrzej Redo, Business Development Director. Egis Poland Sp. z o.o.
 • Bartosz Sołtyszewski, Dyrektor ds. Wynajmu i Maszyn Używanych, Interhandler
 • Michał Talarski, Head of Risk Management Clients, Power, Construction & Surety Practice, SVP Marsh sp. z o.o.
 • Związek Banków Polskich
 • dr Tomasz Śniegula, Dyrektor Zarządzający, Adamietz
 • Inż. Andrzej Czapczuk, Wiceprezes Zarządu, F.B.I. Tasbud,
 • Maciej Bernard, Environmental Consulting Manager, SUEZ Consulting Engineering
 • Andrzej Bilski, Prezes Zarządu Vogueengineers
 • Przedstawiciel PWSNA
 • Marcin Wróblewski, Wiceprezes Zarządu, Exito Broker