Okrągły Stół „Budownictwo Energetyczne”

Podziel się

Udział polskich firm w transformacji energetycznej – sytuacja na rynku usług w budownictwie energetycznym

Moderatorzy

Błażej Madejski, Dyrektor Generalny Victor Energy

Przemysław Janiszewski, Przewodniczący Komitetu Energii PZPB

  • Kryzys firm wykonawczych w obszarze energetyki - groźba upadłości wykonawców lub ich wycofywania się z rynku energetycznego
  • Zagrożenia w branży energetycznej – podwyższone ryzyka w zapisach w kontraktach z obszaru energetyki
  • Wzmocnienie polskich firm energetycznych – budowanie kompetencji, w tym kompetencji w energetyce jądrowej
  • Symetryczne relacje w realizacji kontraktów w budownictwie energetycznym
  • Brak przestrzegania i skuteczności w realizacji uzgodnionych między inwestorami i wykonawcami postanowień „Kodeksu dobrych praktyk dla branży elektroenergetycznej”
  • Konieczne działania na poziomie regulacyjnym, poprzez skuteczne regulacje dotyczące wszystkich sektorów inwestycji energetycznych
  • Konkluzje i postulaty. Rekomendacja Uchwały II Kongresu Budownictwa Polskiego