Okrągły Stół „Dobre Prawo – Dobre Budownictwo”

Podziel się

Zbudujmy lepsze prawo – potrzeba zmiany przepisów Kodeksu cywilnego o robotach budowlanych. Dlaczego zmiany prawa są potrzebne? Jakie powinny być kierunki zmian?

Moderator

Tomasz Darowski, Kancelaria DZP

  • Określenie kluczowych obszarów, w których należy zmienić prawo
  • Opracowanie rekomendacji dla ustawodawcy dotyczących kierunków zmian
  • Zwiększenie świadomości na temat wyzwań i potrzeb branży budowlanej
  • Zainicjowanie dialogu między różnymi środowiskami zaangażowanymi w proces budowlany
  • Konkluzje i postulaty. Rekomendacja Uchwały II Kongresu Budownictwa Polskiego