Okrągły Stół Projektantów i Wykonawców

Podziel się

Projektowanie inżynieryjne - relacje projektantów z inwestorami i generalnymi wykonawcami

Moderator

Arkadiusz Merchel, Wiceprezes ZOPI, Multiconsult Polska

Paneliści

Anna Oleksiewicz - Prezes Zarządu ZOPI, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria HOOGELLS Oleksiewicz

Marek Rytlewski, Przewodniczący Rady ZOPI, Prezes Zarządu, Transprojekt Gdański

  • Kodeks Dobrych Praktyk Projektantów i Generalnych Wykonawców – co dalej z dokumentem?
  • Wspólne działania Generalnych Wykonawców i Projektantów w kierunku zmian regulacyjnych i systemowych, usuwających bariery w procesie inwestycyjnym w celu jego usprawnienia oraz poprawiających warunki realizacji inwestycji
  • Waloryzacja umów pomiędzy Projektantem a Generalnym Wykonawcą
  • Wzór umowy na projektowanie wraz z TER w systemie „Projektuj i Buduj”
  • Konkluzje i postulaty. Rekomendacja Uchwały II Kongresu Budownictwa Polskiego