Okrągły Stół Projektantów, Inżynierów i Wykonawców

Podziel się

Projektowanie inżynieryjne - relacje projektantów z inwestorami i generalnymi wykonawcami

Moderatorzy

Anna Oleksiewicz, Prezes Zarządu ZOPI, wspólnik zarządzający kancelarii HOOGELLS Oleksiewicz

Marek Rytlewski, Przewodniczący Rady ZOPI, Prezes Zarządu Transprojekt Gdański

  • Kodeks dobrych praktyk v.1 – stosowanie, v.2 – rewizja
  • Wspólne działania GW i Projektantów w kierunku zmian regulacyjnych i systemowych, usuwających bariery w procesie inwestycyjnym w celu jego usprawnienia oraz poprawiających warunki realizacji inwestycji
  • Waloryzacja umów pomiędzy Projektantem a GW
  • Wzór umowy na projektowanie wraz z TER w systemie „Projektuj i Buduj”
  • Konkluzje i postulaty. Rekomendacja Uchwały II Kongresu Budownictwa Polskiego