Paneliści Kongresu Budownictwa Polskiego

Podziel się

Dariusz Blocher  Członek Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Radosław Borkowski  Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Somfy

Jakub Chojnacki  V-ce Prezes / CFO PORR Polska S.A.

prof. dr hab. Przemysław Drapała  Kancelaria JDP, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego

Przemysław Dziąg  Radca Prawny, Polski Związek Firm Deweloperskich

dr Joanna Dziedzic-Bukowska Towarzystwo Urbanistów Polskich

Lidia Dziurzyńska-Leipert  Radca prawny, Partner w Praktyce Nieruchomości i Budownictwa w Kancelarii CMS

prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz  Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

dr inż. Robert Geryło  Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej

Michał Gil Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

dr inż. Jarosław Górecki  Adiunkt, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich

Mariusz Haładyj  Prezes Prokuratorii Generalnej RP

Przemysław Janiszewski  Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego Unibep S.A.

dr inż. Krzysztof Kaczorek  Pełnomocnik Dziekana, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Ewelina Karp-Kręglicka  V-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Dyrektor ds. jakości Budimex S.A.

Jerzy Karwelis  Kierownik Działu Relacji z Partnerami Strategicznymi, Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

Robert Kasprzak  V-ce Prezes BOŚ Bank S.A.

dr Damian Kaźmierczak  Główny Ekonomista PZBP, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego

Agnieszka Klajda  Dyrektor ds. Obsługi Prawnej Inwestycji PSE S.A.

Piotr Kledzik  Prezes Zarządu PORR S.A.

Dariusz Koba  Członek Rady Zamówień Publicznych

Janusz Komurkiewicz  Prezes Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi, Członek Zarządu Fakro Sp. z o.o.

Kazimierz Krupa  Dyrektor Zarządzający, Kancelaria Drawbridge

Radosław Kwiecień  Członek Zarządu BGK

Maciej Lewicki  Radca Prawny Budimex S.A.

Kamil Marjanek  Dyrektor Zarządzający Foamax

Cezary Mączka  Ekspert rynku pracy

Ireneusz Merchel  Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jarosław Miziołek  Prezes Zarządu Arcadis Sp. z o.o.

Włodzimierz Mucha  V-ce Prezes Zarządu PSE S.A.

Hubert Nowak  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Piotr Nowak  Radca prawny, Dyrektor Biura Prawnego TORPOL S.A.

Krzysztof Olewnik  Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Benefitów, Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex

dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk  Dyrektor Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Krzysztof Pietraszkiewicz  Prezes Związku Banków Polskich

Wiktor Piwkowski  Prezes Zarządu Fundacji PZITB

Artur Popko  Prezes Zarządu Budimex S.A.

Maciej Przybylski  Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu PSE S.A.

Mariusz Rymarz  Radca prawny, Kierownik Działu Prawnego Mota-Engil Central Europe S.A.

Agnieszka Skorupińska  Adwokat, Partner i Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska Kancelarii CMS

Jan Styliński  Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata  Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Mariusz Ścisło Pełnomocnik ZG SARP ds. legislacji

Jerzy Świniański Pełnomocnik Zarządu, Prokurent Keller Polska

Marcin Tadeusiak  Prezes Zarządu JT S.A.

Wojciech Trojanowski  Członek Zarządu Strabag Sp. z o.o.

Piotr Uściński  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Janusz Władyczak  Prezes Zarządu KUKE

Józef Zubelewicz  Członek Rady PZPB, doradca zarządu Grupy Erbud S.A.

Marek Zuber  Ekonomista, analityk rynków finansowych

Tomasz Żuchowski  p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

 

Uczestnicy Okrągłych Stołów
 • Anna Karyś-Sosińska, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi , Budimex SA
 • Piotr Kledzik, Prezydent Porozumienia dla bezpieczeństwa, Prezes Zarządu PORR SA
 • Agnieszka Stańczyk, Head of SC Human Resources/ Proxy PORR SA
 • Izabela Ciemięga, Dyrektor Personalny, Mota-Engil Central Europe
 • Aneta Andruszkiewicz, Dyrektor Personalny, UNIBEP
 • Beata Hajduk, Kierownik Działu Personalnego, PERI
 • Tomasz Dziekanowski, Compensation and Benefits Manager, Skanska
 • Krzysztof Olewnik, Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Benefitów, Budimex SA
 • Monika Wiśniewska-Pietruszka, Dyrektor Personalny Obszaru Operacyjnego Produkcji, Budimex SA
 • Monika Pawłowska, Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń, Budimex SA
 • Krzysztof Pasternak, HR Business Partner, PORR
 • Michał Wrzosek, Rzecznik Prasowy Budimex
 • Bartosz Tokarski, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB
 • Monika Czokajło, Dyrektor Biura Ryzyka ESG, BGK
 • Anna Burza, Kierownik Zespołu Polityki Ekologicznej, ESG i Taksonomii, BOŚ
 • Sławomir Kiszycki, W-ce Prezes Zarządu, Unibep SA
 • Jakub Chojnacki, CFO, PORR
 • Cezary Saganowski, Prezes Zarządu, Egis Poland Sp. z o.o.
 • Andrzej Redo, Business Development Director. Egis Poland Sp. z o.o.
 • Bartosz Sołtyszewski, Dyrektor ds. Wynajmu i Maszyn Używanych, Interhandler
 • Michał Talarski, Head of Risk Management Clients, Power, Construction & Surety Practice, SVP Marsh sp. z o.o.
 • Związek Banków Polskich
 • dr Tomasz Śniegula, Dyrektor Zarządzający, Adamietz
 • Inż. Andrzej Czapczuk, Wiceprezes Zarządu, F.B.I. Tasbud,
 • Maciej Bernard, Environmental Consulting Manager, SUEZ Consulting Engineering
 • Andrzej Bilski, Prezes Zarządu Vogueengineers
 • Przedstawiciel PWSNA
 • Marcin Wróblewski, Wiceprezes Zarządu, Exito Broker