Komitet Organizacyjny KBP

Podziel się

Skład Komitetu Organizacyjnego Kongresu Budownictwa Polskiego.

Jan Styliński

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu Budownictwa Polskiego, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Jest założycielem i przewodniczącym Rady międzynarodowego stowarzyszenia gospodarczego ASEMEA, a także adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Współpracuje jako of-counsel z brytyjską kancelarią Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz pozostaje wspólnikiem butikowej kancelarii adwokackiej w Warszawie, doradzającej w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Od lat specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i kwestiach kontraktowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także prelegentem i panelistą na wielu konferencjach i szkoleniach. Od czerwca 2019 r. pełni funkcję członka zarządu, wiceprezesa Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa. We wrześniu 2022 r. otrzymał nominację na członka Rady Zamówień Publicznych - organu doradczo-opiniodawczego Prezesa UZP.

Tomasz Kobierski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu Budownictwa Polskiego, Prezes Zarządu Grupy MTP. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów menedżerskich Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie. Od początku swojej kariery zawodowej (od 1998 roku) jest związany z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Pełnił funkcję dyrektora Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD, Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA i Międzynarodowych Targów Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA, następnie objął stanowisko dyrektora grupy produktów sektora rolno-spożywczego i drzewnego. Od 2007 roku zasiada w Zarządzie Grupy MTP, w roli wiceprezesa, od 2020 roku – w roli prezesa zarządu. Tomasz Kobierski jest także przewodniczącym komitetu organizacyjnego największych w Polsce zawodów konnych Cavaliada Tour. Zasiada w Zarządzie Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna Droma. W latach 2017-2020 zasiadał w prestiżowej Radzie Dyrektorów UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, a od roku 2022 jest Prezesem Stowarzyszenia CENTREX oraz Prezesem Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Dariusz Blocher

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego, Prezes Zarządu Grupy UNIBEP SA. Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej oraz IESE Business School w Barcelonie. Od lutego 2002 r. był członkiem Zarządu, Dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimex S.A. Od listopada 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego Budimex Dromex S.A. i członka Zarządu Budimex S.A. Od września 2009 r. do kwietnia 2021 r. był Prezesem Zarządu, Dyrektorem generalnym Budimex S.A. Od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2021 r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego na Europę Ferrovial Construction, zaś od maja 2021 r. do kwietnia 2023 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. oraz członka Zarządu Ferrovial Construction International SE w Amsterdamie. W maju 2023 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki. Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Unidevelopment SA.