Przewodniczący i skład osobowy Rady Programowej

Podziel się

W skład Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego zostali powołani najlepsi eksperci, legendy świata nauki, niedoścignieni praktycy oraz decydenci z sektora finansów oraz specjaliści mający faktyczny wpływ na rozwój sektora budownictwa w Polsce.

Do zadań Rady Programowej KBP należy:

 • Ustalenie ram programowych KBP
 • Wnoszenie propozycji do programu KBP
 • Koordynacja przygotowań ostatecznego programu KBP
 • Zatwierdzenie ostatecznego programu KBP
 • Nadzór nad przebiegiem programu KBP w trakcie trwania Kongresu

                                                                                                        

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego - Dariusz Blocher

Wiceprzewodniczący Rady - Przewodniczący Obszarowych Komitetów Programowych i Okrągłych Stołów

  • Dobre Prawo, Dobre Budownictwo - Prof. dr hab. Przemysław Drapała, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego, kancelaria JDP,
  • Ekonomia i finanse - dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego,
  • Rynek pracy i kształcenie - Cezary Mączka, Ekspert rynku pracy
  • Budownictwo i infrastruktura w obecnej dekadzie – Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa,
  • Innowacje i nowe technologie - dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
  • Energia i Środowisko - Ewelina Karp-Kręglicka, vce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Dyrektor ds. jakości Budimex

   

  Okrągłe stoły

  • Rynek pracy i kształcenie – Krzysztof Olewnik, Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Benefitów, Budimex SA
  • Zielone Otwarcie Budownictwa – Angelika Szufel, adwokat, Senior Associate w Praktyce Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS
  • Rada Koordynacyjna Organizacji Przedsiębiorców Budowlanych – Józef Zubelewicz, Członek Rady PZPB, doradca zarządu Grupy Erbud SA

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego

Dariusz Blocher

Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej oraz IESE Business School w Barcelonie. Od lutego 2002 r. był członkiem Zarządu, Dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimex S.A. Od listopada 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego Budimex Dromex S.A. i członka Zarządu Budimex S.A. Od września 2009 r. do kwietnia 2021 r. był Prezesem Zarządu, Dyrektorem generalnym Budimex S.A. Od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2021 r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego na Europę Ferrovial Construction, zaś od maja 2021 r. do kwietnia 2023 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. oraz członka Zarządu Ferrovial Construction International SE w Amsterdamie. W maju 2023 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki. Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Unidevelopment SA.

Skład Rady Programowej

Marcin Bejm

Adwokat i partner kierujący pracą Departamentu Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w CMS. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w transakcjach i projektach inwestycyjnych realizowanych w formule project finance i projektów PPP, dotyczących aktywów infrastrukturalnych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

Krystyna Boczkowska

Członkini Zarządu Fundacji Liderek Biznesu. Ukończyła Wydz. Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, podyplomowe studia handlu zagranicznego na SGH i studia MBA Executive Studies in Finance. W latach 1992-2019 budowała w Polsce struktury firmy Bosch, od 1997 w zarządzie, od 2005 – prezeska zarządu. Dba o poprawę poziomu edukacji, w szczególności technicznej i promowanie nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w Polsce, które jest podstawą rozwoju nowoczesnej gospodarki.

dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk

V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny F.B.I. TASBUD S.A. oraz Prezes Zarządu spółki akcyjnej prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB, Prezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa. Stoi na czele prężnie rozwijającej się globalnej Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD odnoszącej liczne sukcesy. Od ponad 15 lat związany z Politechniką Warszawską oraz innymi Uczelniami Technicznymi w kraju i za granicą. Jest wykładowcą akademickim i coachem, posiada bogaty dorobek naukowy poparty licznymi publikacjami oraz szerokie doświadczenie w branży budowlanej, dzięki czemu z sukcesem łączy sektor biznesu i nauki.

Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała

Kieruje 30-osobowym Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołem Infrastruktury. Od ponad 20 lat reprezentuje podmioty polskie i zagraniczne w złożonych postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Radca prawny, Partner w kancelarii JDP.

Przemysław Dziąg

Czynnie uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących planowania przestrzennego, czy szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego. Jest autorem licznych analiz, opinii prawnych i komentarzy prasowych dotyczących problematyki prawa nieruchomości, w szczególności z zakresu użytkowania wieczystego, ustawy deweloperskiej i prawa budowlanego. Radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Barbara Dzieciuchowicz

Ekonomista, absolwentka SGPiS (SGH). Od 30 lat związana z branżą drogową - od 1994 r. w OIGD, początkowo jako Dyrektor Biura, v-ce Prezes Zarządu a od 2014 r. Prezes Zarządu. Znawca problematyki drogowej, ekspert współpracujący z Komisjami Sejmu i Senatu. Współprzewodnicząca Rady Ekspertów ds. działań optymalizujących proces realizacji inwestycji drogowych przy Min. Infrastruktury. Ekspert powołanego przez Min. Rozwoju, Pracy i Technologii Zespołu ds. certyfikacji wykonawców w zam. publicznych oraz polityki zakupowej państwa.

Piotr Faryna

Z budownictwem kolejowym związany od 20 lat. Był redaktor naczelny wydawnictw i portali „Rynek Kolejowy”. Animator i organizator działalności RBF. Autor wielu publikacji o tematyce transportowej. Dyrektor zarządzający Forum Kolejowe Railway Business Forum (RBF)

dr inż. Szymon Firląg

Współpracował z NAPE i KAPE, Buildings Performance Institute Europe i Fundacją Poszanowania Energii, gdzie zajmował się efektywnością energetyczną budynków. Współtworzył proces projektowania, budowy i certyfikacji pierwszych budynków pasywnych i energooszczędnych w Polsce. Adiunkt na Wydz. Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Prowadził badania w Passivhaus Institut w Niemczech jako stypendysta Fundacji Nowickiego oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt, a dzięki stypendium Centrum Studiów Zaawansowanych PW pracował nad algorytmami kontroli dla inteligentnych okien w Lawrence Berkeley National Laboratory w USA. Autor licznych artykułów i książek. Prezes Związku Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Adrian Furgalski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ. 1998-2000 doradca Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. 2000-2001 doradca Dyrektora Naczelnego PP "Porty Lotnicze" ds. reformy strukturalnej. Od 2004 r. związany z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR. Od 2012 r. zasiada w Zarządzie firmy, od 2019 Prezes. Od 2014 r. Przewodniczący Zarządu związku pracodawców Forum Kolejowe - Railway Business Forum. Od 2016 r. członek Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych przy Ministrze Infrastruktury.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej PW. Od 1991 roku na Wydz. Inżynierii Lądowej PW. Autor ponad 200 pozycji naukowych. Współpracuje z uczelniami z Belgii, Kanady, USA, Niemiec, Portugalii, Włoch, Chin i Szwecji w obszarze nowych rozwiązań materiałowych i zasad zrównoważonego budownictwa. Prezydent The International Congress on Polymers in Concrete – ICPIC; członek ACI, RILEM Senior Member, vceprzewodniczący Sekcji Inżynierii Mat. Budowlanych KILiW PAN, Przewodniczący Rady Naukowej ITB i Komitetu Sterującego Wspólnej Inicjatywy Badawczej NCBR-GDDKiA „Rozwój Innowacji Drogowych - RID”. Były Przewodniczący Rady Wyrobów Budowlanych GUNB. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Artur Gaszewski

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Łódzkiej. Przez ponad 20 lat związany z branżą budowlaną i sektorem geotechniki. Od 2017 roku odpowiada za działalność firmy Keller w Polsce, krajach Bałtyckich, Ukrainie i w Kazachstanie. Dyrektor Regionu Europy Północno Wschodniej, Członek Zarządu Keller Polska.

dr inż. Robert Geryło

Absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Od 1999 r. związany z ITB. Członek Rady Głównej Instytutów Badawczych, przewodniczący Komitetu Technicznego PKN ds. wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie, zarządzie Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa ENBRI, członek I kadencji Rady Naukowej Energy-Efficient Buildings Association. Od 2017 r. członek Komitetu Sterującego Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie. Autor wielu opracowań i ekspertyz technicznych i opinii sądowych i opracowań na rzecz administracji publicznej. , Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej.

Maciej Gładyga

Absolwent SGGW (Gospodarka Przestrzenna). Od 2006 w sektorze transportu. 10 lat w ministerstwie właściwym ds. transportu – stanowiska kierownicze w zakresie funduszy europejskich i kolejnictwa. Od 2016 w IGTL. Od 2019 Wiceprezydent ERFA. Dyrektor Zarządzający IGTL.

Leszek Gołąbiecki

Jest absolwentem Politechniki Białostockiej. Od zawsze związany z branżą budowlaną. W 2014 roku został mianowany na prezesa zarządu spółki. Członek Rad Nadzorczych w spółkach Grupy Unibep.

Przemysław Janiszewski

Manager oraz ekspert działający na europejskim rynku budowlanym od ponad 20 lat. Obecnie związany z grupą Unibep S.A., gdzie jest odpowiedzialny za rynek energetyczno-przemysłowy. Wcześniej obejmował stanowiska managerskie w koncernach Siemens, Skanska. Polimex Mostostal oraz Colas. Przewodniczący Komitetu Energii przy PZPB, Członek Rady Związku, Członek Rady Doradców Politechniki Warszawskiej. Pełnomocnik Zarządu ds. Budownictwa Ekologicznego Unibep SA

Norbert Jeziolowicz

Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark S.A. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001) oraz Odznaką Honorową Prezesa NBP, absolwent Wydz. Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Heinrich-Heine Universitaet, Duesseldorf. Ukończył Studium Bankowości Warszawskiego nstytutu Bankowości oraz Podyplomowe Studium Bankowości SGH w Warszawie. W Związku Banków Polskich od 1992 roku, od kwietnia 2005 roku pełni obowiązki Dyrektora Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych. W ZBP pełni funkcję sekretarza m.in. Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego, Rady Banków Depozytariuszy, Rady ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych, Rady Banków Samochodowych oraz Rady Arbitra Bankowego. Uczestniczy aktywnie w pracach zespołów roboczych dot. dyrektyw MIFID, EMIR oraz europejskiego standardu przenoszenia rachunków bankowych.

Szymon Jungiewicz

Dyrektor Sektora Budownictwa w firmie badawczo-analitycznej PMR. Ekspert rynku budowlanego oraz nieruchomości z niemal 20-letnim doświadczeniem w branży budowlanej i rynku nieruchomości. Koordynuje analizy i monitorowanie rynku budowlanego, przygotowuje prognozy branżowe oraz raporty rynkowe. Uczestniczy w projektach o charakterze doradczym, autor licznych opracowań przygotowywanych dla największych firm deweloperskich, budowlanych oraz banków komercyjnych i stowarzyszeń branżowych.

Krzysztof Kaczorek

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Pełnomocnik Dziekana WIL PW ds. opracowywania opinii i ekspertyz dla podmiotów zewnętrznych, Prezes Polskiego Towarzystwa Politechnicznego, Członek The Chartered Institute of Building, Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, autor i współautor szeregu opinii i prac badawczych z dziedziny technologii i organizacji robót i procesów budowlanych, prawa budowlanego oraz zarządzania w budownictwie, opracowywanych na zlecenia zarówno podmiotów prywatnych, jak i instytucji państwowych oraz samorządowych.

Zbigniew Kamecki

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych (PCTA), Wiceprezes PCTA w latach 2007 – 2012. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem finansami. Dyrektor Biura Zarządzania Finansami oraz członek zarządu Budimex PPP SA.

Ewelina Karp-Kręglicka

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze technologii budowlanej i zakupów. Absolwentka Wydz. Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, kierunku International Management w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, stypendystka Katholikal University of Leuven. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie budownictwa mostowego i drogowego. Od 2010 w Budimex, gdzie pełniła funkcje kierownika biura jakości, dyrektora biura zakupów i jakości a od 2019r. dyrektora biura ochrony środowiska. Od 2019r. vceprezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Nawierzchni Asfaltowych. Dyrektor Biura Zakupów, Jakości i Ochrony Środowiska Budimex SA.

Rafał Kaszubowski

Od 2004 na czele jednej z największych polskich firm brokerskich. Autor strategii rozwoju spółki opartej na stałym podnoszeniu jakości usług i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Aktywny działacz oraz członek władz samorządu brokerskiego. Pasjonat nowoczesności. Prezes Zarządu EIB SA

dr Damian Kaźmierczak

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki i pracownik naukowy w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Autor licznych artykułów i publikacji książkowych o charakterze naukowym. Od 2018 r. Główny Ekonomista w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa. Komentator i ekspert rynku budowlanego oraz autor analiz i ekspertyz dotyczących finansowych aspektów sektora budownictwa.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

Specjalista budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. Profesor Politechniki Warszawskiej, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Janusz Komurkiewicz

Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Od 1994 r. w firmie FAKRO. Należy do ścisłego zespołu jej twórców. Zaczynał jako kierownik działu Promocji i Reklamy. Obecnie jest członkiem Zarządu FAKRO oraz Prezesem Związku Polskie Okna i Drzwi.

Zbigniew Kotlarek

Absolwent Politechniki Warszawskiej z dyplomem inżyniera budowy dróg i lotnisk. Realizował wszystkie stopnie kariery zawodowej od majstra, przez kierownika budowy, zastępcy dyrektora i dyrektora Rejonu Dróg Publicznych w Koszalinie i Lęborku. Doświadczenie zdobywał w firmie Trasprojekt, w GDDKiA jako zca Generalnego Dyrektora a następnie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Do końca 2015 roku Dyrektor Zarządzający MSF Polska. Założyciel Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy, którego Prezesem Zarządu jest do dziś.

Marek Kowalski

Przewodniczący FPP, Członek Prezydium Rady Dialogu Społecznego (RDS), Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych – organu doradczo-opiniodawczego Prezesa UZP. Ekspert w zakresie zamówień publicznych, rynku pracy oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Od 2019 roku powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Zamówień Publicznych - organu doradczo-opiniodawczego Prezesa UZP. Utytułowany honorowym członkostwem International Supply Sanitary Asociation, a także przyznawaną przez ISSA World prestiżową nagrodę – Jack Ramaley Industry Distinguished Service Award.

dr inż. Marcin Kruk

Absolwent Politechniki Lubelskiej, gdzie uzyskał stopień doktora i dyplom MBA (University of Minnesota). Od początku pracy zawodowej związany z jednostkami badawczymi z sektora budownictwa (CEBET, ICiMB, ITB, POLLAB). Jako Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Zarządzania Zmianą (2017-2020) pracował nad transformacja spółki Grupy Thales. Od 2020 r. na stanowisku Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Przemysław Kuśmierczyk

Odpowiada za rozwój potencjału innowacyjnego Budimex S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w implementacji procesów innowacyjnych i zarządzaniu międzynarodowymi projektami badawczo-rozwojowymi. Współpracuje z biznesem oraz szeroko pojętym środowiskiem naukowym i start-up’owym na rzecz rozwoju nowych technologii w branży budowlanej. Dyrektor Biura Innowacji Budimex SA.

Bohdan Lisowski

Prezes SARP, wykładowca: na Politechnice Krakowskiej, ASP w Krakowie oraz w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1994), dyplom Usability Engineering in Software Development PG i ETH Zurich, właściciel firmy Biś Computers (Autodesk ATC, AAP, ACC, VAR) zajmującej się szkoleniami z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie architektoniczne CAD i BIM oraz certyfikacją ICDL i Autodesk.

Błażej Madejski

Country Manager Victor Energy - od ponad 15 lat zajmuje się rozwojem biznesu oraz wdrażaniem rozwiązań technicznych i biznesowych w zakresie budownictwa energetycznego i użyteczności publicznej. Ekspert w zakresie administrowania projektami, zarządzania roszczeniami oraz pozyskiwania i realizacji zamówień międzynarodowych, pełni funkcję v-ce przewodniczącego Komitetu Energii PZPB. Związany z Victor Energy (wcześniej Valard Polska) od jej powstania w 2018 roku. Matematyk wśród specjalistów ds. energetyki, absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Rafał Mańkowski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Skończył studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w underwritingu i zarządzaniu portfelami ubezpieczeń majątkowych w zakładach ubezpieczeń. Ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Cezary Mączka

Absolwent Wydz. Prawa na Uniwersytecie Gdańskim i studiów podyplomowych w dziedzinie zasobów ludzkich w Norwegian School of Management i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Posiada dyplom MBA Strathclyde Glasgow Business School i aplikację prokuratorską. Były dziennikarz, pracował na stanowiskach managerskich w Media Express, FALCK, Metro AG, GE Power Controls. Od 2007 r. w BPH jako dyr. zarządzający Pionu HR, vce prezes zarządu a następnie dyrektor ds. HR w EDF. W latach 2015-2021 na stanowisku dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami ludzkimi w Budimeksie SA. Od 2019 r. członek Rady Nadzorczej FBSerwis.

dr inż. Sławomir Mikuła

Doświadczony manager i inżynier. Umiejętności zdobyte w firmach branży elektroniki specjalistycznej i informatycznej pozwalają na innowacyjne podejście do nowych wyzwań w branży budowlanej. Prezes Zarządu, AMAGE Systems sp. z o.o.

Włodzimierz Mucha

Absolwent Wydz. Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. Od początku pracy zawodowej związany z PSE SA. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 r. w PSE-Centrum w Wydz. Programowania Wytwarzania i Przesyłu – Obszarowej Dyspozycji Mocy. W latach 2009 – 2010 - Kierownik Wydz. Analiz i Standardów w Dept. Planowania Rozwoju. Od grudnia 2010 r. pełnił funkcję Kierownika Wydz. Planowania w Dept. Rozwoju Systemu, a latach 2014 – 2018 - Dyrektora Dept. Rozwoju Systemu w PSE. Od 2018 r. zarządza Centralną Jednostką Inwestycyjną PSE, a od 2018 r. pełni obowiązki Wiceprezesa Zarządu PSE w obszarze rozwoju systemu i inwestycji.

Dariusz Muślewski

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Na targach od 2003 roku, a od 2012 roku dyrektor m.in. Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA – jednego z najważniejszych spotkań biznesowych branży budowlanej w Europie. Od 2020 roku pełni funkcję Dyrektora Grupy Produktów, współzarządzając kilkunastoma wiodącymi projektami z portfolio Grupy MTP.

Krzysztof Olewnik

Doświadczony menedżer w obszarze HR, ogromne doświadczenie z różnych branż, m.in. budownictwa, ciepłownictwa, energetyki, SSC, bankowości. Obszary ekspertyzy: wynagrodzenia i świadczenia, kadry, płace, negocjacje ze związkami zawodowymi, compliance HR. Wykształcenie wyższe prawnicze – specjalizacja prawo pracy. MBA HR. Mediator. Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Benefitów w Budimex S.A.

Dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Sieć Badawcza Łukasiewicz. Doktor habilitowany nauk technicznych, absolwent MBA, wykładowca akademicki na stanowisku profesora AGH. Członek organizacji naukowych i technicznych, autor licznych publikacji naukowych. Od ponad 26 lat zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi innowacyjnych materiałów budowlanych. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów B+R, które zostały zakończone wdrożeniem w przemyśle. W ostatnich latach w szczególności zaangażowany jest w prace dotyczące zastosowania energooszczędnych i niskoemisyjnych technologii w budownictwie modułowym. Bardzo ważnym obszarem Jego działania są technologie służące ochronie środowiska naturalnego oparciu o OZE i technologie wodorowe.

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych „Finanse i Bankowość“ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik szkoleń menadżerskich na Kellogg School of Management Northwestern University USA oraz w Letniej Międzynarodowej Szkole Bankowej w Australii o specjalności zarządzanie ryzykiem. W latach 1998–2006 przedstawiciel ZBP w Komisji Nadzoru Bankowego. W 2003-16 członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, od 1997 do 2014 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A., obecnie jej Sekretarzem. W latach 2002–2003 był przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO BP S.A. W 2017 uzyskał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Bogdan Pilch

Menadżer z długoletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w polskich i zagranicznych firmach z sektorów energetycznego i produkcyjnego. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu, przygotowywaniu strategii rozwoju i projektów inwestycyjnych. Dyrektor Generalny, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.

Wiktor Piwkowski

Prezes Fundacji PZiTB. Wilnianin, absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczący PZiTB w latach 2005–2008, wybrany na kadencję 2008–2012. W latach 1983–89 dyrektor kilku departamentów w Ministerstwie Budownictwa. Od 1990 do 2010 r. kierował firmą PERI Polska, współorganizator PERI Ukraina. Ekspert i współtwórca opracowania BIM Standard PL. Prywatnie - mecenas i znawca sztuki współczesnej.

Konrad Płochocki

Radca prawny, absolwent Prawa na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych Rynek Nieruchomości i Bankowość Hipoteczna. Pracował w międzynarodowych kancelariach i instytucjach związanych z rynkiem nieruchomości. Autor publikacji z zakresu ksiąg wieczystych, hipoteki i ustawy deweloperskiej. Członek Rady Dyrektorów Europejskiej Unii Deweloperów, Komitetu Ekonomicznego BIAC przy OECD oraz komitetu wykonawczego Urban Land Institute Poland. Posiada licencję syndyka i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Jan Styliński

Adwokat, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, v-ce prezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, v-ce przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Specjalizuje się w rynku budowlanym i procesie inwestycyjnym, w szczególności w projektach koncesji na roboty budowlane, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, umowach FIDIC, procedurach przetargowych i regulacjach rynku budowlanego. Był doradcą w kilkudziesięciu dużych projektach inwestycyjnych, w ramach standardowych zamówień publicznych – np. budowa IIj linii metra w Warszawie, modernizacja Centrum Sztuki Filmowej we Wrocławiu czy realizacji terminala LNG w Świnoujściu.

Andżelika Szufel

Adwokat w Praktyce Infrastruktury i Finansowania Projektów w kancelarii CMS. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z organizacją przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym, a także kompleksowo wspiera klientów w budowaniu strategii ESG. Jest laureatką Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2020”.

Marita Szustak

Ukończyła Budownictwo na Politechnice Krakowskiej. W branży budowlanej od 1995. Prezes Zarządu Track Tec Construction, od 2007 w zarządzie IGTL, od 2016 Prezes IGTL. Współprzewodnicząca Forum Inwestycyjnego oraz Rady Ekspertów ds. Kolejowych. Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.

Marcin Tadeusiak

Prezes Zarządu JT SA. Z branżą gazowniczą związany jest od 28 lat; od 2006 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu JT S.A. Spółka realizuje strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycje. Członek Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa (Inicjator ustanowienia „Kodeksu Dobrych Praktyk w branży gazowniczej”) oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Wiceprzewodniczący Komitetu Energii w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa, członek Komitetu Sterującego Kodeksu Dobrych Praktyk dla branży energetycznej. Od 2021 roku uczestniczy w Radzie Fundacji Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM.

Michał Wrzosek

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Związany z PERI Polska od 30 lat jako technolog, dyr. handlowy, aż wreszcie od 2011 r. prezes spółki. Laureat nagrody PZITB za wybitne osiągnięcia naukowe i praktyczne z zakresu inżynierii przedsięwzięć inwestycyjnych i procesów budowlanych, od dwóch kadencji członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, członek Rady PZPB, przewodniczący Komitetu Maszyn i Urządzeń Budowlanych, członek Rady Programowej konferencji Dni Betonu. Prezes Zarządu PERI Polska.

Michał Wasilewski

Absolwent Politechniki Poznańskiej (Wydz. Budownictwa), ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania BHP. W latach 2006-11 pracował jako kierownik robót, koordynator BHP, inżynier projektu przy budowie infrastruktury drogowej, mostowej i lotniskowej. Od 2013 koordynuje projekty Porozumienia dla Bezpieczeństwa wdrażającego systemowe rozwiązania BHP.

Tomasz Wegner

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy na Wydz. Matematyki i Techniki oraz MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów. Zarządzał sektorami sprzedaży w wielu strukturach, w tym m. in. w Coca Cola, Wurth, Polomarket. Obecnie zarządza Działem Sprzedaży Maszyn Budowlanych, Działem Aftersales i Business Support w Interhandler (wyłączny dystrybutor JCB w Polsce). Ekspert w dziedzinie maszyn budowlanych i militarnych HMEE. Współtwórca projektu „Zielone Place Budów” – programu redukcji zanieczyszczeń środowiska i wykorzystania energii bezemisyjnej.