Rada Programowa KBP

Podziel się

W skład Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego zostali powołani najlepsi eksperci, autorytety świata nauki, niedoścignieni praktycy oraz decydenci z sektora finansów oraz specjaliści mający faktyczny wpływ na rozwój sektora budownictwa w Polsce.

Zadania Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego 

  • Ustalenie ram programowych KBP
  • Wnoszenie propozycji do programu KBP
  • Koordynacja przygotowań ostatecznego programu KBP
  • Zatwierdzenie ostatecznego programu KBP
  • Nadzór nad przebiegiem programu KBP w trakcie trwania Kongresu

 

Skład Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego 2024

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego - Dariusz Blocher

 

Wiceprzewodniczący Rady - Przewodniczący Komitetów Programowych i Okrągłych Stołów

Budownictwo i infrastruktura

Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Dobre prawo, dobre budownictwo

Prof. dr hab. Przemysław Drapała, Partner Zarządzający Kancelarią JDP, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego

Ekonomia i finanse

Dr Damian Kaźmierczak, Członek Zarządu, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego

Energia i środowisko

Ewelina Karp-Kręglicka, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Dyrektor Biura Zakupów, Jakości i Środowiska, Budimex SA

Rynek pracy i kształcenie

Konrad Wyrwas, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju PZPB

Innowacje i nowe technologie

Dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Okrągły Stół „Budownictwo Energetyczne”

Błażej Madejski, Dyrektor Generalny Victor Energy

Okrągły Stół „Dobre Prawo – Dobre Budownictwo”

Tomasz Darowski, Kancelaria DZP

Okrągły Stół „Kształcenie i Wizerunek”

Magdalena Lewandowska, Dyrektor Biura PZPB

Okrągły Stół „Rola Kobiet w Budownictwie”

Wiktor Piwkowski, ekspert ds. rynku budownictwa i infrastruktury, Fundacja PZITB

Okrągły Stół Projektantów, Inżynierów i Wykonawców

Anna Oleksiewicz - Prezes Zarządu ZOPI, Wspólnik Zarządzający Kancelarii HOOGELLS Oleksiewicz