Okrągłe Stoły

Podziel się

Poza sesjami obszarowymi, w ramach Kongresu, odbędą się spotkania w formie okrągłych stołów, poświęcone kluczowym problemom branży budowlanej.

Okrągły Stół Kobiet

Podstawowym celem obrad jest zainicjowanie ruchu kobiet w budownictwie na rzecz wyrównania ich szans na rynku pracy. Zakres tematyczny koncentruje się problematyce: rozwoju zawodowego, równości płac oraz przeciwdziałaniu mobbingowi kobiet w miejscu pracy.

Na etapie przygotowań obrad zdiagnozowano, że istnieje już szereg samoistnych inicjatyw kobiet, które realizują tożsame cele. Są to np. Mentoring F2F ( Kraków), PROKO (Warszawa), Raport ws. Dyskryminacji Kobiet w Budownictwie (PZPB) czy Nowa Ja (Facebook) i Baba z Budowy (Facebook). Istnieje współpraca zagraniczna z Dirty Sisterhood (USA). Wszystkie te działania łączy jedna zasada: kobiety pomagają kobietom, nie proszą, lecz domagają się swoich praw.

Zakłada się, że w wyniku Okrągłego Stołu Kobiet powstanie:

  • koalicja organizacji oraz polaryzacja działań wokół ustalonych celów Koalicja będzie miała charakter deklaracji o współpracy, bez konieczności jej formalizowania oraz zachowaniu pełnej samodzielności uczestniczących w niej podmiotów. Zadaniem koalicji będzie jedynie wybór wspólnych celów i koordynacja działań oraz jednolita reprezentacja ruchu kobiet. Koalicja przygotuje propozycję zasad współpracy skierowaną do firm sektora budownictwa i innych instytucji, w której zostaną zawarte warunki przestrzegania praw kobiet w ich działalności a przez to włączenia się do organizowanego ruchu kobiet,
  • wzajemne wsparcie - kobiety dla kobiet, będzie realizowane przez rozwijaną w kraju sieć mentoringu, w której doświadczone kobiety pomagają innym kobietom wspierając je w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.

Moderator: Wiktor Piwkowski - ekspert rynku budownictwa

 

Okrągły Stół „Jak regulacje ESG wpływają na funkcjonowanie sektora energetycznego w Polsce”

Moderatorzy: Angelika Szufel - adwokat, Senior Associate w Praktyce Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych Kancelarii CMS, Maciej Szambelańczyk – adwokat, Partner w kancelarii WKB

 

Okrągły Stół „Dobre Prawo, Dobre Budownictwo”

  • Polskie budownictwo XXI w. – nowe standardy umów o roboty budowlane. Budownictwo – „etyka” biznesu.
  • PZP i ochrona polskiego rynku budowlanego – waloryzacje, certyfikacje, etc.

Moderator: Tomasz Darowski – Partner, Kancelaria DZP

 

Okrągły Stół „Zagrożenia na rynku pracy. Strategiczny program poprawy wizerunku branży budowlanej”

Sektor budownictwa wraz z branżami pokrewnymi (transport, produkcja materiałów budowlanych) odpowiada za niemalże 1/5 polskiego PKB. Równocześnie od lat dostrzegamy spadek osób chętnych do pracy w branży budowlanej, a niedobór kadr stanowi główną barierę rozwoju dla prawie wszystkich firm z sektora.

Celem programu wizerunkowego dla sektora budownictwa jest wskazanie, że jest to branża nowoczesna, bezpieczna, z perspektywami, w której jest szansa na rozwój, wyzwania i satysfakcję oraz zwiększenie zainteresowania młodzieży nauką w szkołach budowlanych i studiami na kierunkach technicznych i inżynierskich.

Ważne jest ukazanie, że sektor budowlany to nie tylko fizyczni pracownicy budowy, ale także dobrze opłacani wykwalifikowani specjaliści, inżynierowie i nowoczesne technologie, a praca inżyniera to zaawansowane projekty high-tech, zarządzanie dużymi, skomplikowanymi technicznie i logistycznie projektami, które oddziałują na społeczności lokalne, miasta i aglomeracje (budowa metra, autostrad, węzłów komunikacyjnych, lotnisk, kompleksów edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, szpitali, centrów handlowych, etc ).

Moderator: Magdalena Lewandowska - Dyrektor Biura PZPB

 

Okrągły Stół – Współpraca Polska-Szwecja (obrady w języku angielskim)

  • Współpraca Szwecji i Polski w realizacji inwestycji infrastrukturalnych i ogólnobudowlanych na rynku szwedzkim w najbliższej dekadzie.
  • Zakres przedmiotowy i finansowy realizacji inwestycji. Obszary zainteresowania inwestorów szwedzkich – wykonawstwo inwestycji drogowych, kolejowych, linii tramwajowych i budownictwa kubaturowego.
  • Zasady funkcjonowania rynku szwedzkiego i zasady ubiegania się o realizacje kontraktów.
  • Formy partnerstwa firm szwedzkich i polskich.

Moderatorzy: Sebastian Magier - Dyrektor Zagranicznego Biura PAIH w Sztokholmie, Konrad Szczęsny – Business Developmet Manager, Stockholm