Okrągły Stół „Dobre Prawo, Dobre Budownictwo”

Podziel się

Zapraszamy do udziału.

  • Polskie budownictwo XXI w. – nowe standardy umów o roboty budowlane. Budownictwo – „etyka” biznesu.
  • PZP i ochrona polskiego rynku budowlanego – waloryzacje, certyfikacje, etc.

Moderator: Tomasz Darowski – Partner, Kancelaria DZP