Okrągły Stół „Zagrożenia na rynku pracy. Strategiczny program poprawy wizerunku branży budowlanej”

Podziel się

Sektor budownictwa wraz z branżami pokrewnymi (transport, produkcja materiałów budowlanych) odpowiada za niemalże 1/5 polskiego PKB. Równocześnie od lat dostrzegamy spadek osób chętnych do pracy w branży budowlanej, a niedobór kadr stanowi główną barierę rozwoju dla prawie wszystkich firm z sektora.

Celem programu wizerunkowego dla sektora budownictwa jest wskazanie, że jest to branża nowoczesna, bezpieczna, z perspektywami, w której jest szansa na rozwój, wyzwania i satysfakcję oraz zwiększenie zainteresowania młodzieży nauką w szkołach budowlanych i studiami na kierunkach technicznych i inżynierskich.

Ważne jest ukazanie, że sektor budowlany to nie tylko fizyczni pracownicy budowy, ale także dobrze opłacani wykwalifikowani specjaliści, inżynierowie i nowoczesne technologie, a praca inżyniera to zaawansowane projekty high-tech, zarządzanie dużymi, skomplikowanymi technicznie i logistycznie projektami, które oddziałują na społeczności lokalne, miasta i aglomeracje (budowa metra, autostrad, węzłów komunikacyjnych, lotnisk, kompleksów edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, szpitali, centrów handlowych, etc ).

Moderator: Magdalena Lewandowska - Dyrektor Biura PZPB