Rada Programowa KBP

Podziel się

W skład Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego zostali powołani najlepsi eksperci, autorytety świata nauki, niedoścignieni praktycy oraz decydenci z sektora finansów oraz specjaliści mający faktyczny wpływ na rozwój sektora budownictwa w Polsce.

Do zadań Rady Programowej KBP należy:

 • Ustalenie ram programowych KBP
 • Wnoszenie propozycji do programu KBP
 • Koordynacja przygotowań ostatecznego programu KBP
 • Zatwierdzenie ostatecznego programu KBP
 • Nadzór nad przebiegiem programu KBP w trakcie trwania Kongresu                                                                                

Skład Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego 2024:

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego - Dariusz Blocher

Wiceprzewodniczący Rady - Przewodniczący Komitetów Programowych i Okrągłych Stołów:

 • Dobre Prawo, Dobre Budownictwo - prof. dr hab. Przemysław Drapała, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego, kancelaria JDP,
 • Ekonomia i finanse - dr Damian Kaźmierczak, Członek Zarządu, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Rynek pracy i kształcenie - Konrad Wyrwas, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju PZPB
 • Budownictwo i infrastruktura - Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa,
 • Innowacje i nowe technologie - dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
 • Energia i Środowisko - Ewelina Karp-Kręglicka, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Dyrektor Biura Zakupów, Jakości i Środowiska, Budimex SA
 • Okrągły Stół Kobiet - Wiktor Piwkowski - ekspert rynku budownictwa
 • Okrągły Stół „Jak regulacje ESG wpływają na funkcjonowanie sektora energetycznego w Polsce” - Angelika Szufel - adwokat, Senior Associate w Praktyce Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych Kancelarii CMS, Maciej Szambelańczyk – adwokat, Partner w kancelarii WKB
 • Okrągły Stół „Dobre Prawo, Dobre Budownictwo”- Tomasz Darowski – Partner, Kancelaria DZP
 • Okrągły Stół „Zagrożenia na rynku pracy. Strategiczny program poprawy wizerunku branży budowlanej” - Magdalena Lewandowska - Dyrektor Biura PZPB
 • Okrągły Stół – Współpraca Polska-Szwecja (obrady w języku angielskim) - Sebastian Magier - Dyrektor Zagranicznego Biura PAIH w Sztokholmie, Konrad Szczęsny – Business Development Manager, Invest Stockholm
 • Rada Koordynacyjna Organizacji Przedsiębiorców Budowlanych – Józef Zubelewicz, Przewodniczący Rady, Członek Rady PZPB.