OFICJALNE OTWARCIE

10:00 - 11:00
Sala Ziemi
Oficjalne otwarcie: Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP. • Wystąpienie programowe KBP: Dariusz Blocher, Członek Rady Nadzorczej Budimex SA. • Wystąpienia zaproszonych Gości: Piotr Uściński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii; Marek Zuber, Ekonomista, analityk rynków finansowych • "Perspektywy makroekonomiczne w okresie po pandemii i w obliczu wojny w Ukrainie" - prezentacja
Zobacz więcej

DOBRE PRAWO, DOBRE BUDOWNICTWO

11:00 - 13:00
Sala Ziemi
Przewodniczący: prof. dr hab. Przemysław Drapała, Kancelaria JDP, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego • Nowe Prawo Zamówień Publicznych – ocena z perspektywy sektora budownictwa. • Ugodowe rozstrzyganie sporów między zamawiającymi a wykonawcami. • Prawo budowlane i przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym – ocena stanu obecnego i kierunki koniecznych zmian.
Zobacz więcej

EKONOMIA I FINANSE

14:00 - 15:30
Sala Ziemi
Przewodniczący: dr Damian Kaźmierczak, • Źródła finansowania inwestycji publicznych i prywatnych • Polski Ład: szansa czy zagrożenie? • Relacje: branża budowlana vs. banki/ubezpieczyciele • Potencjał banków/ubezpieczycieli do finansowania sektora budownictwa w obliczu wyzwań inwestycyjnych • Co dalej z polskimi firmami budowlanymi po zakończeniu boomu budowlanego? • Wpływ transformacji klimatycznej i ESG na sytuację sektora budownictwa • Finansowanie innowacji w sektorze budownictwa
Zobacz więcej

OKRĄGŁE STOŁY

14:00 - 15:30
Poznań Congress Center
Rynek Pracy i Kształcenie Przewodniczący: Krzysztof Olewnik, Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Benefitów, Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex SA Prowadzenie: Krystyna Boczkowska, Członkini Zarządu Fundacji Liderek Biznesu, Członkini Rady Programowej Digital University
Zobacz więcej

RYNEK PRACY I KSZTAŁCENIE

15:45 - 17:30
Sala Ziemi
Przewodniczący: Krzysztof Olewnik, Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Benefitów, Budimex SA Wprowadzenie: - dr inż. Jarosław Górecki - dr inż. Krzysztof Kaczorek • Jak zorganizować szkolnictwo branżowe będące podstawowym elementem systemu zapewnienia kadr w branży budowlanej • Rola wyższych uczelni technicznych w kształceniu inżynierów odpowiadających na potrzeby biznesu • Prawo-wizerunek-warunki, czyli oczekiwania prawne i pakiet korzyści zapewniających dopływ i utrzymanie pracowników w branży
Zobacz więcej